22 Luhač Majka, Marta, AničkaS, AničkaN, Alča v solné jeskyni