Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrak a RS


U mnoha lidí s RS je jedním z časných symptomů této nemoci problém se zrakem. Může být ve formě dočasné ztráty vidění nebo dvojitého vidění. Většina lidí s RS a s těmito symptomy se z nich dobře zotaví a jen u malého počtu se vyvinou v trvalé.
Časopis britské RS společnosti ´MS Matters´ se zabývá některými ze základních očních problémů obvyklých při RS a připomíná, že vždy je třeba obrátit se na očního specialistu nebo neurologa, aby se určila příčina.


Co je oční neuritida?
Oční neuritida je lékařský termín pro zánět očního nervu. Oční nerv je nerv vidění – dráha, která přenáší zprávy z oka do mozku. Existuje vztah mezi oční neuritidou a RS, ale ne u všech lidí s oční neuritidou se vyvine RS.
Lékař by mohl oční neuritidu popsat tak, že je „subakutní“, méně prudká, tj., že má sklon nastávat během několika dní. Někdy však lidé uvádějí, že jejich symptomy se objevují rychle, buď během několika hodin, nebo se s postiženým viděním probouzejí.
U lidí s RS má oční neuritida tendenci postihovat jedno oko, může však též postihnout obě oči, a to buď současně nebo jedno po druhém.
Většina lidí s oční neuritidou říká, že pohyb očima je bolí, avšak bolest by neměla mít vliv na spánek. (Kdyby byla bolest závažnější, potom by mohlo jít o něco jiného a je potřebné další vyšetření.) Bolest jen zřídkakdy trvá déle než několik dní. Stupeň bolesti může být u každého jiný a asi 10 % z postižených říká, že žádnou bolest nepociťují.
Při oční neuritidě se může různit i stupeň vizuální ztráty, která se může pohybovat od rozmazaného vidění po nevnímání světla postiženým okem či očima. Mohlo by jít i o „ztrátu pole vidění“ s pravděpodobnou rozmazaností či prázdnotou ve středu zraku. Obvykle je postižené též vidění barev – barvy jsou popisovány jako tmavší nebo vybledlé. Někteří lidé vidí při pohybu očima světlé záblesky zvané fosfeny (phosphenes).
Lékaři běžně oční neuritidu diagnostikují tak, že požádají o anamnézu osoby a pozorují její typické příznaky. I některé jiné oční stavy mohou totiž oční neuritidu imitovat, takže, nejsou-li symptomy typické, měla by být provedena další vyšetření. Příznaky, které by mohly naznačovat nějakou jinou příčinu ztráty vidění, se týkají závažné bolesti, která brání pohybu oka dotčené osoby a budí ji ze spánku, nebo že osoba nemá vůbec žádnou bolest, že má závažnou ztrátu vidění v obou očích, nebo že se jí po třech až čtyřech týdnech vidění samo nezačne zlepšovat. A toto není seznam úplný – máte-li obavy, ptejte se svého lékaře.


Rekonvalescence z oční neuritidy
Důležité je poznamenat, že většina lidí se z oční neuritidy uzdravuje dobře. Podle jedné z klíčových klinických zkoušek oční neuritidy, the Optic Neuritis Treatment Trial (1998), se u 79 % lidí ukázaly příznaky zlepšení během třech týdnů a 93 % se jich začalo uzdravovat během pěti týdnů. K dalšímu zlepšení vidění může dojít až rok po objevení se symptomů. 95 % lidí znovu získá téměř normální vidění.
Následně po oční neuritidě má vidění tendenci uzdravovat se samo o sobě – lékařské knihy to nazývají ´spontánní uzdravování´. Počáteční uzdravování může být rychlé, pravděpodobně proto, že je spojené s ústupem zánětu očního nervu. Remyelinizace očního nervu, při níž tělo opravuje poškozený myelin kolem nervu, také může po oční neuritidě ovlivňovat rekonvalescenci vidění.
Vidění barev se může zlepšovat pomaleji než znovuzískání vizuální ostrosti. Lidé často uvádějí, že jejich vidění postiženým okem či očima není úplně takové, jakým bylo dříve. I kdyby se zkouškou zjistilo, že vidění je ještě v rámci normálních limitů, mohlo by tu něco nepatrného mít co do činění s vnímáním barvy nebo barevných kontrastů, hloubky či s určitou ztrátou vizuální ostrosti.
Vidění se také může po oční neuritidě různit jak během dne (třeba ráno je jiné než večer), tak ze dne na den. Lidé by mohli pociťovat oční napětí nebo mít „pohasínající či vybledající vidění“. Vidění by se mohlo dočasně zhoršit horkem nebo cvičením – to je mezi lidmi s RS velmi obvyklé a nazývá se „Uhthoffův fenomén“. (V době před MRI snímkováním to byl užitečný klíč pomáhající diagnostikovat RS. Lidé podstupovali „zkoušku horkou lázní“, aby se zjistilo, zda se jejich symptomy zhorší nebo nezhorší.)
Postihne mě opět oční neuritida? Při „zkoušce léčby oční neuritidy“, která zahrnovala jak lidi s RS, tak bez RS, mělo 28 % lidí během pěti let znovu oční neuritidu.


Léčení oční neuritidy
Příležitostně jsou k léčení oční neuritidy používány steroidy. Klinické zkoušky ukázaly, že steroidy mohou urychlit zdokonalování vidění, ale že nemají vliv na to, jak dlouhodobě bude zrak osoby dobrý.
Rozhodování o tom, zda použít či nepoužít steroidy, by mělo být prováděno lékařem i osobou s RS. V typickém případu oční neuritidy je rozumný přístup „počkej a uvidíš“. U některých lidí je žádoucí rychlejší obnovení vidění, obzvláště když jsou postiženy obě oči. Steroidy mohou být podávány buď jako tablety nebo kapky.
Neprobíhá-li uzdravování z oční neuritidy dobře, neexistuje tu v současné době žádná léčba, která by to dokázala zvrátit. Špatnému vidění způsobenému oční neuritidou nelze odpomoci brýlemi nebo očním cvičením. Byla provedena zkouška s intravenózním imunoglobulinem (IVIg), protože se myslelo, že napomůže remyelinizaci a zlepšení vidění, ale byla neúspěšná.
Budoucí terapie ke zlepšení vidění by se mohly týkat léčeb, které by chránily oční nervy (neuroprotection), podporovaly remyelinizaci a možná bude i možná transplantace očního nervu. Všechno to je v současné době v podobě experimentální a žádné zkoušky na lidech nejsou nablízku.


Problémy očního pohybu
Při RS mohou léze poškodit nervové dráhy, které kontrolují oční pohyb. U některých lidí to může vést k nedostatečné koordinaci mezi oběma očima. Tak, jako u jiných problémů RS, potíže mohou být nepatrné nebo výrazné.
Lidé s RS mohou mít problémy při prudkém pohybu očí ze strany na stranu, např., když se snaží sledovat dráhu pohybujícího se předmětu. U některých lidí s RS by se mohl objevit nevolní oční pohyb.
Obvyklejšími problémy očního pohybu při RS jsou diplopie a nystagmus.


Diplopie (dvojité vidění)
Když se oči nepohybují společně perfektně, stejně, mohou si lidé stěžovat na dvojité vidění, tj. vidí dvě zobrazení jen jednoho předmětu. Pro některé lidi to může být prvním symptomem RS. U jiných k němu může dojít až po nějaké době existence RS. Někdy také může být diplopie spojena s pocitem mdla, nucení ke zvracení, s nechutenstvím, závratěmi a s nekoordinovaností.
Dva předměty se mohou objevovat vedle sebe nebo nad sebou. Někdy se jeden z obrazů může zdát nakloněný. K dvojitému vidění může docházet při dívání se vpřed či určitými směry. Někdy zakrytí jednoho oka může pomoci odblokovat jeden ze dvou obrazů. Někdy lze obrazy rozpojit vhodnými speciálními hranoly v brýlích.
Vidění se z diplopie obvykle uzdravuje samo během několika týdnů. Jako při oční neuritidě tu mohou pomoci urychlit uzdravování steroidy.


Nystagmus (mimovolné kmitavé pohyby, záškuby, třes)
Nystagmus se projevuje opakovaným, bezděčně prováděným pohybem očí. Může se objevovat u řady zdravotních stavů včetně RS. Oční pohyby mohou být hrubé či jemné, ze strany na stranu, rotační nebo nahoru dolů.

Při RS si lidé, kteří mají nystagmus, všeobecně neuvědomují, že jej mají. Jde o to, po čem lékaři pátrají při zkoumání očních pohybů.
Příležitostně může mít osoba s RS „oscilopsii“, pocit, že se s ní svět pohybuje, což jí značně vidění ztěžuje. I v závislosti na denní době nebo okolnostech se může vidění dost různit. Např., někteří lidé uvádějí, že se jim vidění zhoršuje, když jsou ve stresu, unavení nebo v nepříjemném prostředí.
Někdy lidem s oscilopsií může pomoci léčení gabapentinem, baclofenem nebo clonazepamem. Celkově však léky nejsou obvykle velmi účinné k léčení nystagmu.
Existují však věci, které dokáží pomoci. Počítače lze přizpůsobit pro snadnější čtení, i když někteří lidé nejsou schopni číst na monitoru po dlouhou dobu. Také by mohly pomoci pomůcky jako lupy, zesilovače.
Podrobné informace o nystagmu jsou k dispozici a také je můžete získat, když se spojíte s jinými

lidmi žijícími s nystagmem.


Další informace
Jen malá menšina lidí s RS má vytrvalé oční problémy a jen malý počet těchto lidí svůj zrak ztratí. „MS Matters“ se bude k těmto tématům vracet.
Studie však ukazují, že velká většina lidí s RS se dobře uzdravuje z obvyklých vizuálních symptomů, jako je oční neuritida či dvojité vidění.
„MS Matters“ upozorní své čtenáře, až britská RS společnost vydá svou novou publikaci „Zrak a RS“, kterou připravuje.
O nystagmu najdete též informace na těchto webových stránkách:
www.rcophth.ac.uk a www.rnib.org.uk
Pramen: Vision and MS, MS Matters č. 48, březen/duben 2003, příloha 4 strany.

Přeložila Jarmila Soldánová

Poznámka redakce: Postoj k léčbě optické neuritidy je u nás naštěstí poněkud aktivnější.

 

Zpět na stránku Co je RS.