Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

               Zhodnocení roku 2009 Rosky Přerov

 

     Roska Přerov má 66 členů, z toho 62 platících a 4 poplatek neuhradilo. Naši členi jsou z Přerova a okolí, z Lipníku nad Bečvou, Hranic a okolí, Kojetína, Ivanovic na Hané, Hulína, Kroměříže, Olomouce a okolí, Uherského Brodu i z Francové Lhoty.  Novými členy se stali paní Jana Žouželková, Milena Kóhlerová, obě z Přerova,Věra Bartoňková z Hustopečí nad Bečvou, Helena Vyvážilová z Bochoře a pan Luděk Krejčí z Ostravy.  Všichni se velmi dobře zapojili do aktivit Rosky, do pořádaných akcí, rekondičního pobytu.   Vystoupili pan Hanousek a Indrák

     Naše společná setkání a seminární odpoledne proběhla 7x – a to 31.1., 4.4., 23.5., 11.7., 12.9., 14.11. a 12.12. Uskutečňují se na ČČK, U Bečvy 1, Přerov, kde jsou bezbariérové prostory. Zde plánujeme činnost  a probíráme akce, hodnotíme, prohlížíme fotografie, nebo si jen mezi sebou povídáme. Rovněž zde máme svůj sklad pomůcek a odborné literatury, které si lidé mohou zapůjčit. Některá setkání jsou obohacena odbornými přednáškami. Spolupracujeme s naším grantovým lékařem – neurologem, MUDr. Stanislavem Bártkem.

     Každé pondělí od 9.00- do 12.00 hod máme na Info-centru ZP v Přerovance úřední hodiny. Provoz zajišťuje vždy člen z výboru, který je oprávněna podávat informace o organizaci, o možnosti pomoci. Jsou zde bezbariérové prostory. Může za námi přijít každý, kdo potřebuje pomoci, radu, nebo si jen popovídat. Ve výloze máme upoutávku, informace máme také na nástěnce, kde jsou i fotografie, články z akcí, letáčky.

     První úterý v měsíci máme v prostorách ČČK také výbor Rosky. Řešíme služební záležitosti, účetnictví. Zde také probíhá 1. a 3.úterý v měsíci podle zájmu rehabilitační cvičení, které vede cvičitelka Zita  Vlčková. Cvičíme také v Plaveckém areálu na Sleander stolech, které nám procvičí celé tělo.

     Rehabilitační plavání probíhá každý pátek v Plaveckém areálu.Zde je také bezbariérový přístup pomocí plošiny jak do budovy, tak přímo do bazénu. Plavčíci nám vždy ochotně pomáhají.

     31. 5. - 2. 6. 06 – Havlíčkův Brod – „Putovní výstava….mám RS, no a co…“ Akce při příležitosti zahájení výstavy se zúčastnila paní Hrubá, Mlčáková a pan Čermák. Zároveň zde proběhlo poděkování odcházející předsedkyni paní Medkové a uvedení do funkce novou předsedkyni. A přátelské posezení s prezidentem Unie Rosky – panem Karlem Hrkalem a slečnou Vendou Plavcovou bylo velmi motivující pro naši další práci.

            Naše letos první rekondice byla  5.- 12. 6. ve Francové Lhotě, na Ranči U Zvonu pro 15 členů . Rekondice byla jedna velká pohádka. Dlouholeté přátelství s místními lidmi nese své ovoce a tak pro nás letos pan Matůš (starosta a člen) naplánoval zajímavý výlet do okolí a pan Brlica nás spolehlivě povozil hasičskou Ávií po okolí. Návštěva jeho obory a pohled na pasoucí se jeleny, srny, daňky – prostě paráda.  Program byl sice zaměřen na rehabilitační cvičení, procházky, sportovní aktivity, ale i na společenské dění. Vystoupení skupiny Lůza Bendu –Karel a Pepa Trchalíkovi, tento pocit ještě umocnilo. Uskutečnily se zde i odborné přednášky a intenzívně hipoterapie. Rekondice nám pomohla zlepšit zdravotní i psychický stav, navázat nová přátelství.

     25. 6. – národní Den roztroušené sklerózy  a konání 7. národní konference “Místo pro kvalitní život s RS“. Konference se konala v Praze v Ikemu  a zúčastnili se jí – I. Hrubá, H. Školoudíková a Z.Vlčková. Získali jsme hodně nových informací o léčbě a diagnostice RS, o životě s nemocí, potkali hodně známých z druhých Rosek.

     27.8. – 7.9. – Chorvatsko - Krk -Baška . Tuto dovolenou zajišťoval STP Přerov a v rámci spolupráce si tento pobyt s příspěvkem členů Rosky Přerov vychutnali – I. Hrubá,  M. Čermák. Bylo tam krásně, počasí a prostředí nemělo chybu a my mohli načerpat sílu a energii ze sluníčka.

    Akce – 10 let Rosky Přerov proběhla  14. – 18.9. 09 v Přerovance, v Infu zdravotně postižených. Slavnostního otevření se zúčastnil pan primátor Lajtoch, který nám předal velký sedmikilový dort s 10 Rosky, paní náměstkyně a zástupci z Magistrátu Přerova, pan poslanec Valouch- a od něj máme míč, aby nám to stále tak skákalo, zástupci z dalších městských či obecních úřadů, sponzoři, Kabelová televize, zástupci tisku. O výstavu byl velký zájem i z řad veřejnosti.Při této příležitosti jsme vydali DVD, které mapuje celých 10 roků činnosti.

     Druhá rekondice byla  28.9.- 4.10. v Luhačovicích, Penzion Stella. Byla zaměřena hlavně na rehabilitaci – cvičení, procedury, koupele, solná jeskyně – prostě vše, co nám dodá energii, posílí imunitní systém, zlepší psychický stav. Byly zde i odborné přednášky, zaměřené na rehabilitaci a pomůcky k tomu , na léčbu RS. A v rámci pohybu jsme navštěvovali i taneční večírky, zvládali procházky i cvičení.

       Od  1.- 30.10. se konala Výstava neziskových organizací –v Městském informačním centru. Naše organizace se každoročně zúčastňuje a tak i letos jsme se prezentovali, vystavili informační materiály, fotky i letáčky s informacemi, kam za námi mohou přijít.       

    Výstava Medical Fair – Brno- rehabilitační pomůcky a zdrav. technika – 21.10. Tuto akci jsem uskutečnili společně v rámci Rosky. Výstavy se zúčastnili - I.Hrubá, H.Školoudíková, S.Šindar, F.Chmelař, Jirka a Naďa Kolenčíkovi. Zde jsme se setkali s přáteli z DMA Praha a Rosky Kyjov, z Unie Roska. Získali hodně propagačního materiálu, rehabilitační katalogy, které mohou využít  všichni naši členi.

    5. celorepubliková konference proběhla 25. a 26.11. V Praze v IKEMu. Rosku Přerov zastupovala paní Vlčková, Školoudíková a Hrubá, která rovněž pracuje v revizní komisi Unie Roska.

     Poslední akcí letošního roku je Vánoční setkání Rosky Přerov, které se uskuteční 12.12. na ČČK, U Bečvy 1, Přerov. Toto slavnostní setkání je pravidelně s kulturním programem – vystoupí skupina historické hudby Rattus Rattus s paní R. Tšponovou. Vystoupí v dobovém oblečení, krásná hudba nás zanese do minulosti a pak pomocí koled opět vrátí do reálu a naladí vánočně.  Zde rovněž zhodnotíme činnost za rok 2009 a plánujeme akce na další rok 2010

            Aby Roska Přerov, reg. org. Unie Roska v ČR mohla vyvíjet aktivitu a pomáhat všem roskařům, je zapotřebí přízně okolí i finanční podpora.Vedle státních dotací z Ministerstva zdravotnictví a Unie Roska, máme velkou podporu u představitelů města Přerova. Město Přerov v rámci Grantového programu nám přispívá na činnost a akce. Rovněž jsme získali příspěvek z Grantu Lipníka nad Bečvou a Projektu Olomouckého kraje. Přispěly i některé další města a obce, kde bydlí naši roskaři, jako město  Kojetín, Hulín, Ivanovice na Hané, obce Bochoř, Troubelice, Polkovice, Osek nad Bečvou, Horní Moštěnice, Radslavice, městys Dřevohostice a Brodek u Přerova. Také poděkování patří firmám -Olseed a.s. Olomouc, Visimpex a.s., Diskont-papírnictví, Papír Plus, Hanácká kyselka a.s.,Lůza Bendu –Trchalíci, Ranč U Zvonu- Francova Lhota a jednotlivcům- pan Kliš a pan Mikéska, pan Ptáček- všichni rovněž z Francové Lhoty a grantovému lékaři Mudr. Bártkovi.

     Všichni si zaslouží velké uznání a poděkování. Díky jim mohou zdravotně postižení lépe zvládat začleňování do života, vědět, že nemoc není to nejhorší, co je potkalo, že na problémy nejsou sami, že je zde Roska,  která poradí, pomůže, nebo poskytne rehabilitační pomůcky či odbornou literaturu.

Všem velmi děkujeme a věříme, že i nadále budou mít pro nás pochopení a pomohou .   

                                                                                                                           Irena Hrubá