Jdi na obsah Jdi na menu
 


příloha 01                           Zhodnocení   roku   2007     

           

Roska Přerov má 60 členů, z toho platících je 57  a tři členi nezaplatili poplatek. Lidí  jsou z Přerova a okolí, Lipníku, Hranic a okolí, Kojetína, Ivanovic na Hané, ale i z Kroměříže, Hulína, Olomouce, Litovle a okolí. Novými členy se staly pan Vařeka, paní Staňková a paní Mečlová. Všichni se velmi rychle zapojili do dění Rosky a do akcí, které pořádáme.

 Naše společná setkání a seminární odpoledne v letošním roce proběhla celkem 7x., a to 10.2., 28.4, 3.5.,19.5., 14.7., 13.10 a 15.12. Uskutečňují se v prostorách ČČK – U Bečvy 1. Probíráme organizační záležitosti, aktuální informace, plánujeme akce a také je hodnotíme. Lidé mají možnost setkání se svými známými, svěřit své problémy. Některá setkání jsou obohacena zajímavými odbornými přednáškami na téma, které nás nejvíc zajímají, jako je léčba RS, vyšetřovací metody, rehabilitace, ale i osobní asistence, léčitelství, zdravá výživa.Zde je velmi přínosná spolupráce s naším grantovým lékařem- MUDr. St.Bártkem, s rehabilitační sestrou paní Hanou Navrátilovou.

            V  Přerově v Info centrum pro zdravotně postižené, které je plně bezbariérové, má naše organizace každé pondělí od 9.00 do 12.00  úřední hodiny. Vždy je zde naše členka, která je pověřena k poskytování  informací o organizaci, o možnosti pomoci. Využívají je nejen ti, kteří se s nemocí teprve seznamují a potřebují radu, ale chodí za námi i naši roskaři třeba jen na kus řeči. Ve výloze Info centra máme upoutávku, informace si můžete přečíst na nástěnce, prohlédnout fotografie, získat informační letáčky, odbornou literaturu, rehabilitační pomůcky.

První úterý v měsíci jsme v prostorách ČČK, kam za námi může přijít každý, kdo potřebuje radu či pomoc, nebo chce si zapůjčit rehabilitační pomůcky, odbornou literaturu.    Rovněž zde probíhá dle zájmu 1. a 3. úterý v měsíci rehabilitační cvičení, Pátky zase máme vyhrazené na rehabilitační plavání. Plavecký areál v Přerově je bezbariérový, s plošinou i kladkou pro vozíčkáře. Můžeme využívat bazénku s protiproudem, na cvičení rehabilitační sleander stoly.

Velkou a důležitou akcí byl Den otevřených dveří. Konal se 3.5. 2007 na ČČK v místech našeho setkávání. Díky propagaci pomocí tisku, Kabelové televize, letáčků i osobním setkáním, byla velká účast jak ze stran veřejnosti, tak přišli i zástupci města, pan primátor, někteří sponzoři. Studenti ze Zdravotnické školy měli zájem o odbornou přednášku o RS. Každý měl možnost blíže se seznámit s naší činností, prohlídnout si kroniku,video záznamy, vyzkoušet pomůcky, zacvičit si. 

Rehabilitačně-rekondiční pobyty se uskutečnily tři . První byla  4.6. – 10. 6. 07 pro  18 lidí ve Francové Lhotě  – Ranč U Zvonu, kde je bezbariérové ubytování i prostory pro cvičení a hipoterapii.

Druhý rehabilitační pobyt proběhl v Luhačovicích – penzion Stella- 1.10. – 7.10. 07 Zúčastnilo se 18 členů. Zde jsme rovněž měli rehabilitační procedury v rehabilitačním studiu Iva. Bylo cvičení, společenské aktivity, hry a přednášky. Poslední rekondice – prodloužený víkend byl opět ve Francové Lhotě 26.10.-  29.10. 07 pro 10 členů.  Probíhalo cvičení, hipoterapie, výlety.

            Hipoterapie je celoročně ve Francové Lhotě, kde máme své zázemí. Snažíme se rozpohybovat naše ztuhlé a ochablé svaly, uvolnit je a tak zmírnit křeče a bolesti.,zlepšit rovnováhu. Majitelé Hucul klubu se přizpůsobují našim požadavkům.

            Z drobných ale rovněž důležitých akcí je účast na  Výstavě neziskových organizací v rámci „30 dní pro neziskový sektor“, která se konala 2.-30.10.07 v Měst. informačním středisku v Přerově.

Zástupci Rosky se  zúčastnili  akcí, které pořádá Unie Roska – školení účetnictví v Pohodě –

12.-14.1.07  a  14.-15.2.07 –školení o sociál. zákonu v Praze,  cvičitelský kurz v Brně.

Účast v Praze na konferenci „Místo pro kvalitní život s RS“ -25.6.07  a  10.10.07 – Život s RS.

Závěr roku patří vánočnímu setkání- 15.12.07. Zde zhodnotíme uplynulý rok, plánujeme akce na nový .

             Aby Roska Přerov, reg. org. Unie Roska v ČR mohla vyvíjet aktivitu a pomáhat všem roskařům, je zapotřebí vedle přízně okolí i finanční podpora.Vedle státních dotací z Ministerstva zdravotnictví máme velkou podporu u představitelů města Přerova. Město Přerov v rámci Grantového programu nám přispívá na činnost. Rovněž jsme získali příspěvek z Grantu Lipníka nad Bečvou. Přispěly i některé další města a obce, kde bydlí naši roskaři, jako město  Kojetín, Hulín, Ivanovice na Hané, obce Bochoř, Býškovice, Milotice nad Bečvou, Troubelice, Polkovice, Horní Moštěnice, Dřevohostice.Stará Ves a Brodek u Přerova. Také poděkování patří firmám Precheza a.s. Přerov,

Olseed a.s. Olomouc,  PSP Engineering a.s., ZD Francova Lhota , Visimpex a.s, Mudr. Bártkovi.

Všichni si zaslouží velké uznání a poděkování. Díky jim mohou zdravotně postižení lépe zvládat začleňování do života, vědět, že nemoc není to nejhorší, co je potkalo, že na problémy nejsou sami, že je zde Roska,  která poradí, pomůže, nebo poskytne rehabilitační pomůcky či odbornou literaturu.

Všem velmi děkujeme a věříme, že i nadále budou mít pro nás pochopení a pomohou .   

                                                                                             Irena Hrubá