Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šetření energií
Únava je při RS jedním z nejobtížnějších symptomů. Její dopad lze těžko popsat a je obtížné jí porozumět, avšak zvládnout ji může pomoci, když se naučíte přizpůsobit jí svou denní rutinu.
Únava vás může přepadnout náhle, i když se cítíte co nejlépe. Nebo vás může přemoci, zatímco si v klidu v křesle čtete. Nebo může být stále přítomná.
Pro mnoho lidí může být únava tím nejobtížnějším symptomem, určujícím jejich stav. Je to také symptom, s nímž je obtížné žít i lidem, kteří nemají RS.
Charakteristické rysy únavy, jak je vyjmenovává Rada americké MS společnosti:

Objevuje se snadno.

Zabraňuje trvalému fyzickému fungování.

Horkem se zvětšuje.

Vadí ve vykonávání povinností.

Vadí při fyzických činnostech.

Způsobuje časté problémy.

Na RS lince pomoci lze o únavě slyšet poznámky, jako např.:

Liší se od únavy při jakékoli jiné nemoci.

Přepadla mě náhle.

Dělat i tu nejmenší věc mě unaví.

Do obchodu se dostanu, ale jsem příliš unaven po něm chodit.

Zlobím se často na svou choť, která je unavená.

Říkat mi, abych odpočíval, nepomáhá.

Pomáhá vědět, že ostatní s RS ji mají také.

Slovy to nelze popsat
RS únava není jako každodenní unavenost. Obvykle je pociťována jako naprostá zemdlenost či úplná neschopnost vstát a jít. Pro někoho je RS únava chronickým, permanentním jevem (stále přítomná) a pro jiné se může stát akutní (významnější po určitou dobu). Neobjevuje se tu žádný jasný vztah mezi RS únavou a věkem či závažností RS.
Cynthia Benz, autorka knihy Vypořádání se s RS, popisuje svou zkušenost s únavou takto: „Po většinu času je únava snesitelná. Někdy jsem byla tak unavená, že jsem byla napůl komatózní a nemohla se s ní vyrovnat.. V nejhorším stavu únavy neznám způsob, jak se z něj dostat.“
U některých lidí jsou únava a špatná nálada spojeny. Pomoc se zvládáním deprese může často pomoci ve zvládání únavy a naopak. Ale i když se únava a deprese mohou často překrývat, měly by být při RS považovány za separátní symptomy.
Někdy předepisovaným lékem na RS únavu je amantadin. Je to protivirový prostředek, který je také používán při Parkinsonově chorobě. Soudí se, že pouze malé části lidí s RS je amantadin předepisován na jejich RS únavu a přitom někteří jej považují za nepochybně účinný. Zjistěte si, tak jako u všech léků, u svého lékaře jeho vedlejší účinky a zeptejte se na vzájemné reagování s jakýmikoli dalšími léky, které užíváte. Nejnovější léčba RS únavy je ještě experimentální. Jde o modafinil, používaný na léčení narkolepsie (nadměrná denní ospalost u dospělých) a pokusy léčit s ním RS únavu jsou slibné.

Udávání tempa a plánování
„Významným faktorem při snaze zvládnout RS únavu je snaha přizpůsobit jí svůj životní styl,“ říká pracovní terapeutka Jane Streeter. „Vyžaduje to však čas, motivaci – a připravenost ke změně.“
Všichni máme sklon lpět na návycích, avšak pomocí přizpůsobení by tu skutečně mohly existovat cesty k šetření energií.
1. Zní to jako samozřejmost, ale odpočívejte často – a má-li vaše únava určitý model, udělejte si přestávku, ideálně půl hodiny před tím, než je únava nejvyšší. Pamatujte si, že dokonalý odpočinek vyžaduje disciplínu. Účinné mohou být relaxační techniky naučené podle pásků a CD, které by se mohly týkat vizuálních představ či fantazie.
2. Stanovte si, co uděláte přednostně. Sestavte si seznam činností, takže si přesně uvědomíte, jak svůj čas strávíte. Pokuste se identifikovat aktivity, o něž se můžete podělit s někým jiným či dokonce je vyřadit z denního života. Pravděpodobné je, že budete potřebovat spolupráci s ostatními, a tak každý zúčastněný pochopí tuto reorganizaci a prospěch z toho budou mít všichni.
3. Naplánujte si svůj čas.
4. Snažte se, abyste pracovali efektivně. Důmyslná organizace, adaptace, dobré osvětlení a přiměřená teplota – to vše vám může pomoci ušetřit trochu energie.
5. Dobré držení těla a jeho správná poloha může též pomoci šetřit energii.
6. Zdravě vyvážená nízkotučná dieta rovněž pomáhá, jakož i vyhýbání se těžkým a horkým jídlům. Snažte se vyloučit nestřídmé pití alkoholu a kouření.
7. Cvičení může pomoci, ale před tím, než začnete s jakýmkoli novým cvičebním režimem, vyžádejte si radu.

 

* Knihu od Cynthie Benz: Coping with Multiple Sclerosis (Vypořádání se s RS) publikovala Vermilion a stojí 8,99 Lstg, ISBN 0 09 181631 1
MS linka pomoci: tel. 0808 800 8000
Chcete-li získat materiály MS společnosti V. Británie o únavě, zašlete velkou obálku opatřenou adresou, označenou Fatigue, na adresu: Information Team, MS Society, MS National Centre, 372 Edgware
Road, London NW2 6ND.

Odborně upravila MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Pramen:
Energy Conservation, MS Matters, leden/únor 2001, str. 8–9.

Přeložila Jarmila Soldánová

Zpět na stránku Co je RS.