Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

RS a vaše sexuální uspokojení

Tato brožura MS společnosti Velké Británie a Severního Irska se zabývá vlivem RS na partnerské vztahy, na jejich intimitu a sexualitu. Týká se to každého s nemocí RS, ať už je či není sexuálně aktivní, heterosexuál, lesbička, gay či bisexuál.

Vy a vaše sexualita 
Sexualita a intimní vztahy jsou důležitou součástí života každého člověka, jeho tělesné a duševní pohody. Mohou působit velké potěšení a požitek, ale být i příčinou různých obav. Ať již máte, či nemáte vztah, jste stále sexuální bytostí s určitými potřebami a vášněmi. Sexualita, coby široká oblast biologických a psychických jevů, je záležitostí individuální, která se v průběhu života jednotlivce mění. Přítomnost takové nemoci, jakou je RS, může mít vliv na váš sexuální život, na to, jak na sex myslíte a projevujete jej.


Vaše pocity a mínění o sobě
Navzdory filmy zidealizovaným představám o ideálních mužích a ženách máme sklon milovat lidi ne pro jejich vnější vzhled, ale pro jejich charakter, pro to, jakými opravdu jsou. Např., jste-li se sebou spokojeni, věříte si, vyhlížíte a jednáte pozitivně, potom i ostatní lidé mají tendenci působit na vás a jednat s vámi podobným způsobem.
Život s RS vás však může dostávat do takových stavů, kdy máte pocit, že jste méně atraktivní či méně žádoucí. Takže RS může mít vliv na vaši náladu, na vaše sebevědomí a i na to, jak komunikujete se svým partnerem, máte-li nějakého. Stejně tak i různé společenské tlaky a předsudky lidí mohou vaše mínění o sobě samých ovlivnit.


Účinky RS
Sexuální problémy mohou nastat buď v důsledku emočních a společenských následků života s RS, které způsobují různé symptomy RS, nebo přímo v důsledku změn v centrálním nervovém systému, které způsobuje RS.
Objeví-li se takovéto problémy, nemají vztah ani k délce doby, po jakou máte RS, ani k vaší úrovni zneschopnění. Mít RS neznamená nezbytně, že se u vás vyskytnou všechny či jen některé problémy zmiňované v této brožuře.
Můžete ale přijít na to, že k tomu, aby vám váš sexuální život přinášel i nadále uspokojení a potěšení, potřebujete provést určité změny. Ty by se mohly např. týkat toho, že se naučíte novým technikám, začnete používat různé pomůcky, nebo že si naplánujete sexuální aktivitu na jinou, příhodnější denní dobu. Třebaže se tím zprvu asi ztratí nebo naruší ta známá příjemná a vzrušující spontánnost, nebo se třeba budete cítit trapně, dokáže provedení takovýchto změn učinit váš sexuální život pozitivnější a uspokojivější.


Jsou sexuální symptomy běžné?
V průzkumu zjišťujícím, jak a jakými způsoby lidé s RS zvládají symptomy RS, který RS společnost Velké Británie a Severního Irska provedla v r. 1997, téměř jedna čtvrtina z nich ke zvládání sexuálních symptomů uvedla, že sexuální potíže měly značný dopad na kvalitu jejich života.
Tak jako u jakýchkoli jiných symptomů RS, jsou i v tomto případě problémy u každého jednotlivce jiné, různí se typem, frekvencí a mírou. Mít RS neznamená nezbytně, že by se váš emoční a sexuální život měl přestat naplňovat, uspokojovat vás a těšit. Abyste ale sexuální problémy způsobené RS zvládli, budete k nim muset začít přistupovat novým, kreativnějším způsobem.

Přímé účinky RS

RS může, v důsledku změn způsobených poškozením myelinu v centrálním nervovém systému, přímo narušovat vaše sexuální cítění. Jde tu o symptomy známé jako primární.


Ztráta libida
Některé sexuální symptomy, které jsou přímo způsobené RS, lze léčit snadno. S těmi ostatními to už tak snadné není.
Ztrácíte-li sexuální touhu, potom byste asi potřebovali znovu se naučit, jakým způsobem navozovat intimitu a jak se milovat se svým partnerem. Naučit se „chtít“ se milovat a při milostném aktu si jej více než předtím uvědomovat a otevírat se, vycházet vstříc pocitu blízkosti či rozkoše. Pomoci vám v tom může odborná rada, která vám nabídne, jakým způsobem by se dalo vaše libido obnovit.
Je-li ztráta sexuální touhy důsledkem vlivu jiných než primárních symptomů RS, jako např. únavy či deprese, potom často pomůže k jejímu obnovení léčení právě těch symptomů RS, tj. únavy či deprese, které ztrátu způsobují.


 

Hledání alternativ
Někteří lidé nacházejí uspokojení už jen tím, že poskytují rozkoš svému partnerovi, přestože se ta jejich snížila. Pro jiné je však zase těžké či těžší, aby, když je jejich libido pokleslé, udržovali fyzickou komunikaci a citové naladění (mazlení, držení se za ruce atd.).
Existuje mnoho způsobů, jak poskytovat a přijímat rozkoš nezávisle na pohlavním styku. Můžete třeba zjistit, že vám pomáhá, když se méně soustřeďujete na zábrany orgasmu či pohlavního styku a místo toho se věnujete hledání a zkoušení emočně a fyzicky vzrušujících alternativ.


Pozměněné vzrušování
Je-li vaše sexuální cítění narušeno, můžete si se svým partnerem pomoci zkoušením alternativních milostných dotyků, pozic a technik.
Nepříjemné genitální pocity, jako je pálení, bolest či řezání, dokáží kazit sexuální rozkoš. Účinná by zde mohla být léčba léky (např. Carbamazepin či Phenytoin), ale ty zase mohou snižovat libido a rozhodně by neměly být použity bez vědomí vašeho lékaře.
Se sníženým vzrušivým pocitem ve vagíně, klitorisu, penisu či skrotumu si lze někdy poradit silnější stimulací, ať už manuální či orální, nebo použitím vibrátoru. K dispozici je i velký výběr erotických pomůcek. Některé firmy je anonymně zasílají na objednávku. Navíc mají často velké pochopení pro potřeby lidí se zneschopněním, a mohou tak být pro vás dobrým zdrojem informací.

Vliv dalších symptomů RS
 
I další symptomy RS mohou ovlivňovat vaše sexuální reakce a prožitky. Léčení příčiny, která tyto symptomy způsobuje, nebo to, že se je naučíte odlišným způsobem zvládat, dokáže přinést zlepšení.

Únava
Únava někdy snižuje a někdy dokonce maří vaši sexuální touhu a fyzickou schopnost iniciovat a udržovat si sexuální aktivitu. Dobré by třeba bylo, abyste si vymezili určitou denní dobu pro sexuální aktivitu, např. ráno, kdy máte asi nejvíce energie. Léky (jako Amantadin) vám také pomohou únavu zmírnit. Vitalitu by vám zvýšilo i přiměřené každodenní cvičení. Abyste předešli únavě, zvolte si fyzicky méně náročné sexuální techniky.


Senzorické poruchy
Třes, bolest, řezání, pálení, svalová ztuhlost či spazmy mohou kazit sexuální prožitek. Pečlivě si svá těla vzájemně se svým partnerem zkoumejte a experimentujte, snažte se zjistit, které erotické oblasti vás a partnera nejvíce vzrušují a nejméně vyvádějí z konceptu.
Vezmete-li si hodinu před sexuální aktivitou antispastický lék (např. Baclofen), uvolní vám spazmus. Když medikace nemá efekt, může se použít při závažné spasticitě chemické nervové zablokování či chirurgický zákrok. Třes se dá zvládat nalezením pozic, které minimalizují tlak na relevantní část těla.


Špatná koncentrace
Postihuje-li RS vaši koncentraci nebo pozornost, může být pro vás více či méně obtížné udržovat si v průběhu milování sexuální touhu a vzrušení. Váš partner si to pak může někdy i špatně vysvětlovat, myslet si např., že nemáte dostatečný zájem o něho a milování, nebo že nemáte schopnost poskytnout sexuální uspokojení.
Dobře pochopit a dokázat akceptovat psychologické symptomy je životně důležitým krokem k tomu, aby se daly zvládnout. Vytvářet romantické nálady či povídat si sexy způsobem a při tom používat milostné dotyky, to vše dokáže zabránit tomu, aby se osoba s RS sexu vyhýbala a nebyla sexuálně aktivní. Nedostatečnou koncentraci či pozornost lze často znovu obnovit laškováním či citlivými, ale ne erotickými dotyky.


Problémy s močovým měchýřem či střevy
Když vám vaše RS způsobuje problémy s močovým měchýřem nebo se střevy, můžete mít pocit, že jste jimi omezováni, cítíte se zranitelní a sex vám dělá starosti.
Léky vám sice dokáží pomoci se zvládnutím inkontinence, s urgentním a častým nutkáním, ale narušují zase erektilní funkčnost nebo vysušují vagínu. Po konzultaci vám váš lékař může změnit dávkování či zmírnit účinek medikace. Použití lubrikantu dokáže odstranit vaginální suchost, obavu z nehody zase ochranné vypodložení lůžka ložním prádlem. Muži s malým únikem moči si pomohou navlečením kondomů se záchytnými jímkami.
Vyprázdněte si močový měchýř a střeva těsně před sexuální aktivitou. Možná zjistíte, že je též dobré, když několik hodin před ní nebudete pít (nesnižujte však celkový denní příjem tekutin).


Ovládání katétrů
Používáte-li katétr, požádejte lékaře o radu, jak s ním zacházet, jak jej ovládat či dočasně odstraňovat. Musí-li zůstat na svém místě, lze jej dát stranou a zabezpečit lepicí páskou. Vyzkoušejte si různé sexuální pozice, abyste našli ty nejpohodlnější.

 

Partneři a vztahy
Ne každý má partnera, avšak všichni z nás potřebujeme lásku, vztahy s jinými lidmi, ať už krátkodobé či dlouhodobé, které jsou projevem lásky, vzájemného zájmu, starostlivosti, péče, úcty apod. Proto nehledět na překážky, velmi se snažit najít si a udržovat takovéto vztahy je pro život každého velmi důležité.


Komunikace
Životně důležité pro kvalitu vašeho života je, abyste byli v jakýchkoli vašich životních podmínkách přístupní a schopní mluvit otevřeně o svých potřebách a tužbách. Dělit se o své pocity s někým blízkým může zabírat dost času a úsilí, ale zato vás může zbavit obav a učinit váš sexuální vztah příjemnějším.


Obavy a úzkosti
Někdy můžete potřebovat povzbuzení a podporu právě tehdy, když váš partner je nejméně schopný vám je poskytnout. Může tak nastat situace, kdy se jeden nebo oba cítíte zmatení či odmítaní, rozhněvaní nebo izolovaní. V této situaci zamezte tomu, abyste své pocity úzkosti a strachu ignorovali nebo skrývali, protože tím se jen ztíží možnost s těmito problémy se vyrovnat.
Někteří lidé dávají přednost čelit problémům tím, že si je pečlivě proberou a prohovoří, zatímco jiní raději o nich nemluví a zaměří se na něco jiného. Vy si budete muset sami zjistit, jak vnímat a respektovat přístup toho druhého.
Své předem učiněné úsudky o tom, jaké by mělo milování být, se budete muset snažit upravit tak, aby vyhovovalo oběma. Kdo co a jak dělá, je mnohem méně důležité než vzájemné potěšení. Pokuste se říkat jeden druhému, co je pro vás příjemné, bolestivé, vzrušující atd.

 

Milenec/milenka/ nebo pečovatel/ka/?
Také se někdy stane, že jeden z partnerů začne považovat toho s RS spíše než za svého sexuálního partnera za osobu „nemocnou“, kvůli níž je nucen, musí dělat zvláštní činnosti a mít extra odpovědnost.
Pro partnera, který je též hlavním pečovatelem, nemusí být snadné pendlovat mezi úlohami pečovatele a milence. I pro osobu s RS je asi obtížné měnit se z „pacienta“ na sexuálního partnera.
Jste-li odkázáni na pomoc druhých v takových věcech, jako je chození na toaletu, umývání, koupání atd., potom se jistě necítíte dobře. Můžete mít pocity závislosti a zranitelnosti, jste rozmrzelí a vůbec tím vším demoralizovaní, jako byste byli méně dospělí či nerovnocenní svému partnerovi, cítíte se vinni a máte zlost na to, že jste přítěží.
Někteří lidé na to reagují tím, že se odtahují od sexu, jiní se zase stávají neodbytnějšími či žádostivějšími. Pokud ale nedojde k tomu, že si vše mezi sebou vyjasníte, se vším se navzájem svěříte a své pocity si prodiskutujete, potom může postupně na obou stranách narůstat odpor.
Jedním z řešení by mohlo být, aby „pečovatelské“ úkoly vykonávali nečlenové rodiny. Není-li to možné, stálo by za to, abyste se snažili oddělovat si pečovatelské aktivity od spolu stráveného romantického a sexuálního času.


 

 

Udělat si čas na svého partnera
Sex může být tou poslední věcí, kterou bude mít kdokoli na mysli, je-li unavený. Stejně tak i váš unavený partner jej může v tom případě považovat za nepříjemnou povinnost. Snažte se, abyste si vytvořili a společně trávili, aspoň jednou za týden, určitý čas v uvolněné atmosféře a hodili všechny své každodenní starosti za hlavu.

 

Vzájemné porozumění
Čím bezpečněji se v partnerském vztahu cítíte, tím hlubší se mohou zrodit pocity, a to se může týkat i vašich obav a nejistoty. Můžete si pomoci tím, že:

budete k sobě navzájem velmi pozorní

budete si vzájemně plně uvědomovat řeč těla toho druhého

ujistíte se, že jste pochopili, co ten druhý má v úmyslu

požádáte ho/ji o objasnění čehokoli, čemu nerozumíte.

Opravdová komunikace s partnerem vyžaduje vaši stálou pozornost a snahu o porozumění, ale také vám dává šanci, abyste si vyřešili své obavy. Vzájemná komunikace je velmi důležitá pro emoční a sexuální zdraví jakéhokoli vztahu.

Dostávat radu a pomoc

Není vždy snadné požádat o pomoc, budete-li však přistupovat k sexuálním problémům otevřeně, můžete si také začít lépe uvědomovat tento aspekt RS, kterému se ne vždy věnuje taková pozornost, jakou si zasluhuje.


Pomoc od odborníků
Máte-li v této oblasti nějaký nový problém, měli byste si o něm promluvit se zdravotníky, kteří rozumí RS. Mohl by to být váš ošetřující lékař, neurolog, zdravotní sestra, urolog aj. Obrátit se na ně s žádostí o radu či o pomoc byste se měli sami od sebe. Lékaři nemusí vždy mít v této problematice o vás dost znalostí, nebo se třeba bojí vměšovat. Tím, že si s nimi promluvíte o těchto se sexualitou spojených symptomech, nepomůžete jen sobě. I příslušným zdravotníkům můžete zvýšit jejich povědomí a znalosti o tomto symptomu RS.
 Zeptejte se odborníků, jaký mohou mít vliv symptomy RS na vaši sexualitu a jak se na ní projeví jimi předepsaná medikace. Prodiskutujte si s nimi jakékoli vámi pozorované změny a přímo se ptejte na možná léčení. Mohli byste za odborníky přijít i se svým partnerem, nebo ho rozhodně později informovat. Např. váš lékař, bude-li mít určit, zda a jak RS a s ní spojená medikace ovlivňují vaši sexuální funkčnost, bude asi chtít, aby plně všemu porozuměl, hovořit jak s vámi, tak s vaším partnerem a s vámi oběma dohromady.
Být otevřený
Lépe dokážete čelit změnám, promluvíte-li si s lidmi, jimž důvěřujete. Máte-li pocit, že je vám něco odepíráno nebo je pro vás obtížné mluvit se svým partnerem, mohl by vám pomoci poradce, který dobře rozumí RS.

Co k tomuto problému říkají někteří lidé s RS:

„Kdyby nás byly okolnosti nedonutily obohatit náš sexuální vztah, nikdy bychom nemohli objevit tu hloubku a různorodost pocitů a zkušeností, které jsou nyní součástí celého našeho života, ne jen toho sexuálního.“ Joanne, 30 l.
„Zvládání tohoto problému je fyzicky obtížnější, ale ne nemožné. Museli jsme se naučit, jak se mu přizpůsobit, tak jako mnoha jiným problémům.“ Brian, 38 l.
„Nikdy mi nebylo řečeno, že by sexualita mohla být při RS problémem, takže jsem si myslela, že jsem v přechodu. Když to začalo být s mým sexuálním cítěním špatné, myslela jsem si, že jde o něco jiného, ne o RS. Jak to mohlo být jiné, kdyby mně někdo hned ze začátku řekl: „Neobávej se, je to způsobené RS.“ Caroline, 49 l.
„Když jsem přestával mít orgasmy, začal jsem si myslet, že je něco špatného se mnou či s mou sexuální technikou. Trvalo nám to nějakou dobu a hodně jsme si toho o tom přečetli, než jsme si uvědomili, že příčinou je RS, způsobující snížení až ztrátu sexuálního vzrušení.“ Stephen, 37 r.
„Je rozdíl mezi milováním a sexem. Milování může být stále dvousměrné, ale sex, i když změníte techniku, může třeba jen jednomu z vás dát skutečný sexuální prožitek. David, 56 l.
„S tímto problémem tu nezbývá moc prostoru pro spontánní projev, protože vyžaduje od vás mnohem více úsilí. Někdy mám pocit, jako bych ztratila o sex zájem, ale stále se vzájemně vzrušujeme.“ Rachel, 32 r.
„Nikdy mne nenapadlo, že náš problém se sexem způsobuje jeho RS, její symptom únavy. Myslela jsem si, že je to mou vinou, že nedělám dost pro něho. Je to opravdu těžké, když už nemůžete dělat to, co jste byli zvyklí dělat, poskytovat někomu rozkoš.“ Lesley, 41 l.
„Smiřme se s tím, sex může být i v těch nejlepších časech neslavný. Musíte se dívat více na tu zábavnou stránku života. Můžete-li se společně něčemu smát, dává vám to perspektivu. Co na tom, že nám to občas jde špatně? Milujeme jeden druhého, to je tou hlavní věcí.“ Nick, 51 l.
„Nemohla jsem s ním přece hovořit o svých problémech. Na co si mám stěžovat, když má RS? Trvalo nám dlouho, než jsme si uvědomili, že to způsobilo mezi námi velkou propast. Nyní se proto snažíme mluvit mezi sebou o všem.“ Lesley, 41 l.
„Může být dost těžké přimět svého partnera, aby se vám svěřil se svými pocity, když nechce říkat, co cítí, protože se bojí, aby vás neranil.“ Liz.
„Je těžké mluvit o osobních věcech, když si sami o sobě myslíte, že nejste dobří. Máte-li potíže s chůzí nebo se strachujete o své zaměstnání, může být sex tou poslední věcí, na niž myslíte. Potom, když se problémy se sexem vynoří, nevíte co dělat, kam se obrátit.“ Phil, 42 l.
„Myslel jsem si, že se hanbou propadnu, avšak její zásluhou jsem měl pocit, že je vše normální.“ Gary, 35 l.

Pramen: Frederick W. Foley, Ph.D.: The impact of MS on sexuality and loving, MS Society of Great Britain and Northern Ireland, London, Spring 2001, str. 12.

Přeložila Jarmila Soldánová

 

 

Zpět na stránku Co je RS.