Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moře emocí: výkyvy v náladě, rozzlobenost a neovladatelný smích a pláč
(Autorka Cynthia Arnoldová, která sama má RS, je nezávislou spisovatelkou a profesorkou angličtiny na vysoké škole ve Western Massachusetts)

Někteří lidé nazývají tyto symptomy RS (výkyvy v náladě, rozzlobenost a neovladatelný smích a pláč apod.) „emoční inkontinence“.
Např. Joella Vreelandová o nich říká, že přivádějí do rozpaků, jsou zarážející a líčí, jak to sama zažila: „Během oběda nám kolega řekl, že je velmi rozladěn, protože chtěl, aby ho zařadili do záložního vojska, a že ho odmítli kvůli srdeční vadě. Já jsem se rozesmála. On na to řekl, že to přece není směšné – a já se mu omluvila. Proč jsem se však smála? Byla jsem z toho zmatená jako on. Nebo jindy, přestože jsem byla zvyklá hodně mluvit, i z pódia, při vyprávění příběhu v mém kostele o sosně, která uschla, jsem se rozplakala – nemohla jsem to ovlivnit – a posadila se. Později mně přítel řekl, že to byl smutný příběh.
Odpověděla jsem – ne přece tak smutný! Mám RS a měla jsem za sebou problémovou situaci. Nemohla jsem už mluvit o své matce, svém synovi a i o sobě, aniž by se mi nezadrhlo hrdlo tak, že jsem nemohla pokračovat. Pro mne to bylo nové, ale četla jsem o tom v publikaci o RS. Někdo to pojmenoval emoční inkontinencí. Zapamatovala jsem si, že to znamenalo nepřiměřené reagování: „smích, aniž by to bylo tak směšné, pláč, aniž by to bylo tak smutné“.
„Emoční inkontinence není skvělý termín, i když problém vystihuje... Pro lidi s RS je rozrušující a stresující ztrácet kontrolu nad svými emocemi,“ řekla Dr. Sarah Mindenová, docentka psychiatrie na Lékařské fakultě Harvardské univerzity, která též pečuje o lidi s RS v Birminghamu a v Ženské nemocnici v Bostonu. Určení příčiny v zájmu co nejlepšího léčení
Podle Dr. Mindenové je nesnadné poznat, jaké jsou příčiny těchto emočních symptomů – nekontrolovatelný smích a pláč, výbuchy zlosti či rychlé výkyvy nálady. Mohly by být důsledkem mozkových lézí a abnormalit v mozkových chemických látkách přímo způsobovaných RS. Právě tak snadno by to mohlo být kvůli emočním poruchám či problémům životního postavení. Dr. Mindenová soudí, že je velmi důležité, aby příčina emočního problému byla objasněna, protože diagnóza určí, který léčebný přístup by měl být nejefektivnější.

 Správnou diagnózu může učinit neurolog či psychiatr, který těmto druhům RS symptomů dobře rozumí. Teprve potom může být předepsána správná kombinace léků, poradenské služby a třeba i terapie týkající se chování.
Dr. David Mohr, který je klinickým docentem psychologie a ředitelem RS centra v UC San Francisco Mt. Zion, věří, že někteří mohou mít predispozice k rozvinutí problémů tohoto druhu, protože mají určité geny.

Pocit viny a studu
Dr. Randolph Schiffer má celoživotní profesionální zájem o aspekty RS týkající se chování. Je předsedou oddělení neuropsychiatrie na Texaské technické univerzitě. „Jakákoli ztráta poznávací schopnosti (kognitivní) vyvolává rozzlobenost.“... Lidé nemusí chápat, proč mají potíže se svou funkčností v práci či doma. Podoba může být sotva patrná. Je snadné, abyste vinili sami sebe, že neděláte věci tak dobře, jako jste je dělali dříve... „Naše kultura v mnoha případech více toleruje fyzickou nezpůsobilost než mentální poruchu,“ říká Dr. Schiffer. Jak osoba s mentálními či emočními symptomy, tak lidé kolem ní mohou proto bojovat s pocitem viny.
„Máme tendenci vidět emoce odděleně od našich těl, ale ony nejsou. Je důležité uznat, že emoce jsou biologickými procesy... Jak o věcech přemýšlíte, ovlivňuje neuropřenašeče v mozku. Existuje vzrůstající počet důkazů toho, že to, jak lidé cítí, může mít přímo vliv na jejich RS. Dobrou zprávou je, že se lidé mohou naučit, jak se s emocemi vypořádat. Možná můžete potřebovat radu psychologa, aby vám pomohl určit způsoby vašeho myšlení a chování a naučit se, jak změnit ty, které přispívají ke stresu a depresi,“ říká Dr. Mohr.

Odborně upravila MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Pramen: Cynthia Arnold: An Ocean of Emotion, Inside MS, No. 2, Spring 2000, str. 59–61

Přeložila Jarmila Soldánová

Zpět na stránku Co je RS.