Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kouření a RS

 

Shrnutí: Výzkumníci podle studie provedené mezi 20 000 obyvateli Norska dokládají, že riziko rozvoje RS je vyšší mezi kuřáky než mezi těmi, kteří nikdy nekouřili.

Výzkumníci zpracovali dotazník, který pokrýval současný a minulý zvyk respondentů kouřit, spolu s věkem, kdy kouřit začali a kdy se projevily poprvé symptomy RS.

Riziko rozvoje RS bylo téměř dvojnásobně vysoké pro osoby, které byly současnými či minulými kuřáky v porovnání s lidmi, kteří nekouřili nikdy. Průměrná doba mezi počátkem kouření a začátkem RS byla 15,2 roku.

Toto byla druhá nejrozsáhlejší studie populace zaměřená na hledání vazby mezi kouřením a rizikem rozvoje RS. Je třeba další studie k potvrzení této vazby a k vysvětlení základního mechanismu pro možnou vazbu mezi kouřením a rozvojem RS. Sílí ovšem podezření existence vazby mezi kouřením a RS.

 

Podrobnější informace: Výzkumníci podle studie provedené mezi 20 000 obyvateli Norska dokládají, že riziko rozvoje RS je vyšší mezi kuřáky než mezi těmi, kteří nikdy nekouřili. Trond Riise, Ph.D. (Univerzita Bergen, Norsko) a kolegové z Bergen University College a z Harvardské univerzity publikovali své výsledky v Neurology v čísle z 28. října 2003.
Důvod vzniku: Předpokládá se, že RS se objeví u lidí, kteří mají genetické predispozice pro rozvoj tohoto onemocnění. Předpokládá se, že i ti, kdo jsou geneticky náchylní k tomuto onemocnění, potřebují pro jeho rozvoj konfrontaci s dalším faktorem či faktory – jako např. infekcí, vlivem životního prostředí, stravovacími návyky – aby došlo k rozvoji RS. Jedním z faktorů životního prostředí, který byl zkoumán, je kouření. Kuřáci mají vyšší riziko rakoviny plic, srdečních onemocnění, rozedmy plic a dalších respiračních problémů. Nemluvňata narozená matkám-kuřačkám mívají nižší porodní váhu než nemluvňata matek-nekuřaček.
Několik studií prokazovalo vazbu mezi kouřením a rizikem rozvoje RS s protichůdnými výsledky. Některé menší studie v nemocnicích byly negativní, ale nedávná velká studie populace zaměřená na tuto otázku prokázala statisticky významnou závislost vazby mezi kouřením a rizikem rozvoje RS.
Shrnutí studie: Autoři sledovali populaci osob, které byly zahrnuty do Studie zdraví Hordalandu (Hordaland Health Study), která byla provedena v roce 1997 mezi 22 312 obyvateli žijícími v Hordalandu v Norsku. Výzkumníci zpracovávali dotazníky a klinické prohlídky. Otázky v dotazníku pokrývaly současný a minulý zvyk respondentů kouřit, spolu s věkem, kdy kouření začalo, zda respondent má RS a pokud má, tak kdy poprvé se projevily symptomy RS. Byl zjišťován též rozvoj dalších onemocnění, se kterými je kouření spjato (infarkt, angina pectoris, astma).
Výsledky: Celkem 87 respondentů mělo RS. Riziko rozvoje RS bylo téměř dvojnásobně vysoké pro osoby, které byly současnými či minulými kuřáky vůči lidem, kteří nekouřili nikdy. Průměrná doba mezi počátkem kouření a začátkem RS byla 15,2 roku. Kromě RS narostlo mezi kuřáky i riziko infarktu, anginy pectoris a astmatu, což podle autorů podporuje pravdivost vazby kouření a RS.
Závěr: Toto byla druhá největší populační studie zaměřená na hledání vazby mezi kouřením a rizikem rozvoje RS. Je ovšem třeba další studie pro potvrzení této vazby a vysvětlení základního mechanismu pro možnou vazbu mezi kouřením a rozvojem RS. Sílí ovšem podezření z existence vazby mezi kouřením a RS. Ačkoliv z této studie neplynou žádné důkazy, že minulé či současné kouření může RS u pacientů zhoršit, kouření je známo jako původce zkracování dechu, citlivosti k plicním infekcím a srdečním nepravidelnostem u mnoha osob. To by mohlo přetvářet mírné či střední neurologické omezení ve vážný handicap.

Z výzkumného programu Národní MS společnosti USA 10/2003

Přeložila Klára Grammetbauerová

 

Zpět na stránku Co je RS.