Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o některých novinkách ve výzkumu RS, které byly zveřejněny v předních vědeckých časopisech
Rychle postupující RS – kombinované léčení?
Někteří lidé mají velmi aktivní formu RS, která se rychle mění z formy relabující-remitující ve formu progresivní. Nová studie zkoumala, zda by kombinace cyclofosfamidu (CTX) a beta interferonu mohla být použita k léčení lidí, jejichž RS má tento rychlý průběh. Obzvláště chtěli výzkumníci zjistit, jestli by tato léková kombinace fungovala u lidí, kteří nereagovali na samotný beta interferon. Deseti lidem, kteří už beta interferon dostávali (šest Avonex a čtyři Betaferon), byly navíc po 18 měsíců dávány injekce CTX. Na konci této studie se ukázalo, že zkoumaná kombinovaná léčba redukovala testovaným lidem počet více studií, aby byla jistota, že tato léčba bude prospěšná širšímu okruhu lidí, jejichž RS se rychle mění z remitentně-relabující formy ve formu progresivnější.
Tyto výsledky byly publikovány v září 2001 v „Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry“, vol. 71, s. 404–407.
Test pro včasnou diagnózu RS je velmi obtížné provést.
Má-li osoba jediný, izolovaný symptom, není ještě možné definitivně předpovědět, že má RS. Žádoucí je však včasná diagnóza, protože je potom možné začít s léčbou beta interferonem co možná nejdříve.
Nová studie zkoumala, zda je možné provést včasnou diagnózu testováním proteinu zvaného 14-3-3. Protein 14-3-3 je jedním z defektních produktů, které vznikají poškozením neuritů (axonů) při RS. U
počáteční RS ho lze zjistit v mozkomíšní tekutině (MMT) získané lumbální punkcí. Kvůli dotyčnému proteinu byly analyzovány staré vzorky MMT od 38 lidí, odebrané v době jejich prvních symptomů RS. U pěti lidí byly výsledky pozitivní. Jejich RS anamnézy byly potom porovnávány s těmi ostatními ve skupině. Porovnání ukázalo, že u lidí, u nichž byl zjištěn protein 14-3-3 v jejich MMT po jediném, izolovaném symptomu, se RS vyvinula dříve, měli více relapsů a ke konci studie bylo jejich zneschopnění větší. Tyto výsledky poskytují předpoklad, že testování přítomnosti proteinu 14-3-3 může pomoci předpovědět krátkodobý výsledek u lidí s jediným symptomem RS. Též může pomoci identifikovat ty lidi, kteří by mohli mít největší prospěch ze včasné léčby. Tato studie se však musí opakovat, aby se potvrdilo, že takovýto test by byl užitečný pro široký okruh lidí s RS. O této studii byla podána informace v srpnovém vydání časopisu Neurology z r. 2001, vol. 57, s. 722–724.


Co způsobuje při RS únavu?

75 %–85 % lidí s RS je postiženo vážnou únavou. Není známo, proč tomu tak je a soudí se, že je v tom zapojeno mnoho faktorů. Únava by mohla být zapříčiněna přímo poškozením mozku a míchy, nebo být způsobena jinými symptomy, jako je slabost a spasticita, špatný spánek či deprese. Aby se zjistilo, zda únava souvisí s poškozením nervového systému, byly již dříve provedeny studie hledající spojení mezi tím, jak se lidé cítí, a počtem lézí, které měli. Žádné spojení nebylo nalezeno. Nová studie se zabývá tím, zda by únava mohla být spojena s počtem aktivních lézí – obzvláště s mírou zánětu v mozku. Do této studie bylo zapojeno 45 lidí s různými formami RS a byli požádáni, aby po dva týdny každý den odevzdávali vzorky moči a vedli si též po toto období deník. U jejich vzorků moči byly testovány chemikálie produkované zánětem a jejich úrovně únavy byly měřeny dotazníkem. Výsledky však ukázaly, že únava účastníků nesouvisela s mírou zánětu v aktivních lézích v mozku. Takže stále ještě nebyla nalezena biologická příčina únavy při RS.
Informace o této studii byla zveřejněna v srpnovém vydání časopisu „Neurology“ z roku 2001, vol. 57, s. 676–681.

Chlazení může pomoci
Mnozí lidé uvádějí, že jejich symptomy RS se zhoršují, když je jim horko, a že ochlazování jim pomáhá. V této studii bylo deset lidí s RS nahodile umístěno do jedné ze dvou skupin. Jedna skupina byla v „simulované chladničce“ (ochlazeno přesně na 26 °C), zatímco druhá byla postupně zchlazována až na 7 °C. Klinické testy byly provedeny před a po ochlazovacím procesu. Tato málo rozsáhlá zkouška ukázala, že vhodné ochlazení význačně zlepšilo u zkoumaných lidí jejich únavu, rovnováhu a svalovou sílu v nohách. Žádné z těchto zlepšení nebylo pozorováno při použití „simulované chladničky“. Jedním z možných vysvětlení je, že ochlazování mění lidský metabolismus a v důsledku toho, způsob vedení signálů nervy. Analýza krevních vzorků ukázala, že lidé s RS mají ve své krvi vyšší úroveň molekul kysličníku dusičného než lidé bez RS. Chlazení redukovalo krevní úroveň kysličníku dusičného. Další výzkum je rozhodně potřebný, aby se dalo určit, zda kysličník dusičný je odpovědný za účinky chlazení. Bylo-li by tomu tak, mohlo by to nově usměrnit výzkum nových léků. Zpráva o této studii byla publikována v srpnovém vydání časopisu Neurology z r. 2001, vol. 57, s. 892–894.

Odborně upravila MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Pramen: Marianne Khalil: Research Watch, MS Matters, č. 41, I/II 2002, s. 8–9.

Přeložila Jarmila Soldánová

Zpět na stránku Co je RS.