Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doplňkové terapie

Zvládání symptomů RS prostřednictvím alternativní léčby
Dokáží doplňkové terapie pomoci? Tím se zabývá brožura MS společnosti Velké Británie a Severního Irska, a proto některé doplňkové terapie, o nichž jste už asi v souvislosti s RS slyšeli, stručně
informativně popisuje a zdůrazňuje, že vždy, když uvažujete o jakékoli nové léčbě, měli byste se poradit se svým ošetřujícím lékařem nebo neurologem.
Pro lidi s RS je typické, že se buď snaží získat a použít cokoli, co by jim mohlo udělat dobře, anebo mají pocit, že se nedá dělat nic. Přestože medicína ještě neumí RS vyléčit, existuje mnoho způsobů jejího
léčení, které pomáhají lidem s RS vypořádávat se se symptomy RS a zvládat je, a dokazují, že jim stojí za to žít zdravým životním stylem a dělat takové věci, které jim umožní zaujmout a udržovat si pozitivní
přístup k životu. Právě v tom mohou doplňkové terapie hrát určitou úlohu, být nápomocné k ulevování od některých symptomů RS.
Holistický přístup
Doplňkové terapie účinkují na principu celostního přístupu k léčení, na principu léčení celé osoby a zaměřují se spíše než jen na potlačování symptomů na stimulování vlastní léčivé schopnosti těla, aby si poradilo samo.
Doplňková (alternativní, přírodní či holistická) medicína se týká širokého okruhu terapií včetně aromaterapie, akupunktury, bylinné léčby, homeopatie, chiropraxe.
Jsou účinné?
Většina doplňkových terapií nebyla hodnocena dvojitými slepými zkouškami a jen velmi málo jich bylo testováno pro užití při RS, takže jejich účinnost není vědecky dokázaná. Při zvažování jakékoli takové terapie je také nezbytné počítat s placebo efektem. Ten se projevuje tak, že i když lidé dostávají léčbu bez aktivní ingredience, dochází přesto ke zlepšení jejich stavu. Všeobecně je též známou věcí, že lidé někdy říkají, že se cítí lépe, třebaže se v symptomech jejich RS neobjevily žádné změny.
Jsou bezpečné?
Doplňkové terapie se často propagují jako bezpečné, mírné či přírodní, což však neznamená, že nemají i vedlejší účinky. Od akupunkturní či homeopatické léčby se obvykle očekává, že budou účinné. Uvažujete-li se ale léčit homeopatií, doporučuje se důrazně, abyste se před koupí homeopatik poradili se svým lékařem. Mohou tu totiž vzniknout i další rizika, např. to, že pacient bude poškozen touto léčbou či nekompetentními terapeuty, anebo se tím může zdržet, oddálit použití prokázaných terapií. Kdo vše zaplatí? Třebaže vám váš ošetřující lékař může předepsat některé homeopatické či bylinné přípravky, doplňkové terapie obvykle národní zdravotní pojištění nehradí, takže si je budete muset hradit pravděpodobně sami.
Jak se rozhodnout?
Rozumné je, abyste vždy byli, máte-li RS, opatrní. Snaha vyzkoušet všechno může přijít velmi draho a může na vás působit i demoralizujícím způsobem. Protože neúčinkuje-li tato léčba na vás, nebo cítíte-li se hůře, můžete mít pocit, že je to vaší vinou. Nezapomínejte však, že RS je nemocí kolísavou a nepředvídatelnou. Nenajdete dva lidi s RS s úplně stejnými symptomy.
Někteří lidé si myslí, že doplňkové terapie jsou k ničemu, jiní v nich zase vidí spásu, jedinou odpověď na RS. Berte ale rozhodně v úvahu všechny dostupné a existující informace, názory odborníků, kteří tu jsou přeci proto, aby vám pomáhali, a hlavně vaše vlastní potřeby.

Výběr odborného lékaře
Důležité je, abyste měli pocit bezpečí a podpory, abyste měli důvěru v odbornost a expertizu kteréhokoli svého terapeuta.
Kdo je vhodný pro jednoho, nemusí být vhodný pro jiného, takže se neobávejte přejít k tomu terapeutovi, s nímž vám je dobře. Navázání vztahu však může nějakou dobu trvat, a rovněž tak i projevení se jeho vlivu na léčbu. Setkáte-li se s novým problémem nebo potřebujete-li okamžitou pomoc, měli byste se vždy obrátit na svého ošetřujícího lékaře.
S vyhledáním potřebného terapeuta vám může poradit váš ošetřující lékař, neurolog, RS centra, RS společnost či jiné MS organizace. Od všech též můžete získat literaturu týkající se RS.
Názorný je případ Julie Mitchellové. Po šoku, který jí způsobilo lékařské sdělení, že má RS, se jí ulevilo, když zjistila, že by se její symptomy RS mohly zlepšit pomocí doplňkové terapie. Začala chodit na jógu. Bezprostředně úlevu nezaznamenala, ale po několika lekcích ji přestala tolik bolet záda, klouby se uvolnily. Pokračovala i za relapsů. Svěřila se, že má RS, učiteli jógy i celé třídě. Všichni měli pochopení
a byli jí nápomocni, učitel jí pomáhal s pozicemi, které byly pro ni obtížné. Prohlásila: „Jóga uklidnila mou mysl a velmi mi pomohla s rovnováhou. Stále trpím únavou, dokáži ji však mnohem lépe zvládat pomocí některých cviků, které jsem se naučila v lekcích jógy.“
Julii jóga pomohla, ale každý jsme jiný. Co účinkuje na jednoho, neúčinkuje na všechny. Záleží na vás, abyste si zjistili, co by mohlo být vhodné pro vás.
Na co se ptát? Některé zavedené organizace mají svou ustálenou praxi a standardy. Abyste to zjistili, ptejte se, jak výcvik probíhá a je-li povolen, existuje-li pojištění členů, jakým způsobem si můžete
případně stěžovat.
Co se dá očekávat? Terapeuti se mohou zabývat širšími aspekty vašeho života a zdraví, než může váš lékař. Obvykle věnují více času rozhovoru o vašem zdraví, anamnéze, temperamentu atd. a mohou se
dotýkat i jiných aspektů vašeho zdraví, o nichž jste nevěděli.
Žádný terapeut či lékař nemůže garantovat úspěch léčení. Neprobíhá-li léčení dobře a máte-li rozumné důkazy pro svou nespokojenost, sdělte je nejprve svému terapeutovi a až potom odborné organizaci, které je zaměstnancem. Mějte na paměti, abyste si zvolili terapeuta z uznávané odborné organizace a aby měl znalosti o RS.

Terapie
Existuje mnoho druhů alternativních terapií a není možné uvést zde všechny. Více informací o dietách, výživě a ortodoxních způsobech léčení symptomů RS získáte u specializovaných společností.

Akupunktura a akupresura
Cílem akupunktury je obnovit rovnováhu energie těla, čímž podporuje zotavování z nemoci. Provádí se vpichováním velmi tenkých jehel podél sítě neviditelných drah energie (nazývaných meridiány), jejich
odblokováním, a tím umožňováním, aby energie mohla volně proudit. Akupresura je založena na tomtéž principu, používá však místo jehel tlaku prstů.
Nebyly provedeny žádné studie o tom, zda může akupunktura ulevit od bolesti při RS, avšak na klinikách zvládání bolesti už něco k dispozici mají. Máte-li bolesti, jejichž příčinou je RS, měli byste si o tomto
symptomu nejprve pohovořit se svým neurologem.

 

 

Aromaterapie
Aromaterapie používá esenciální oleje, jejich uvolňování do ovzduší kolem vás, někdy zahříváním, ale častěji masáží, s cílem uvolnit tělo a redukovat stres. Tyto oleje by nikdy neměly přijít do úst a vždy by se měly rozpustit v masážním oleji. U některých z nich se nedoporučuje, aby byly použity při určitých stavech, např. v těhotenství, při epilepsii aj. Veškeré informace by vám měl poskytnout aromaterapeut.

Marihuana 
Některé studie naznačovaly, že marihuana může pomoci redukovat spasticitu, třes, svalové spasmy, bolest či únavu. Ve Velké Británii (a ani v ČR, pozn. redakce) není tato droga povolena. Aliance pro
marihuanová terapeutika však dělá kampaně, aby se zákon ve Velké Británii změnil. Coby odezva na ně byly ohlášeny dvě zkoušky, které testují uvedené prospěšné účinky marihuany na některé velmi
vyčerpávající symptomy RS.
Výsledky zkoušek budou k dispozici až za několik let, přesto výzkumníci věří, že by mohly vést k léčení RS marihuanou, ale ve vhodné farmaceutické formě.
Syntetické extrakty marihuany (nabilone a dranibol) už existují, nejsou však ve Velké Británii ani ČR povoleny pro předepisování na RS.

Chiropraxe a osteopatie
Jejich cílem je pomoci obnovit zdraví manipulací kostmi, svaly a tkáněmi, zvláště v páteři, což by mělo být hlavně prospěšné pro nervový systém (při chiropraxi) nebo krevní zásobování (při osteopatii).
Techniky se různí v použité síle. Lebeční (cranial) osteopatie se týká mírné manipulace kostmi hlavy a páteře (spine). U osoby s RS a s bolestmi zad by se neměla provádět spinální manipulace či silnější
napravování páteře, protože by se tím mohla podráždit mícha a došlo by ke zhoršení neurologických problémů.

Léčení pomocí bylinek
Žádná studie dosud neprokázala, že by nějaká bylinka byla účinná při léčení RS. Některé bylinky mohou mít dokonce i závažnější vedlejší účinky, nebo mohou nebezpečně reagovat ve spojení s konvenčními léky. Čínské bylinné přípravky někdy obsahují živočišné produkty. Klinické zkoušky ukázaly, že Hypericum (svatojánská bylina) může pomoci u některých forem deprese, a že může mít také méně negativních účinků, než jich mají konvenční antidepresiva. Avšak tyto studie netestovaly, jaký má.

Homeopatie
Homeopatie používá vysoce rozředěné substance, obvykle ve formě tablet či kapek, s vírou, že stejné se léčí stejným. Homeopat volící přípravky vhodné pro určitého jednotlivce bere vždy v úvahu kromě symptomů nemoci i široký okruh dalších faktorů. Na počátku léčení se může objevit zhoršení příznaků, které však homeopat považuje za znamení, že byl použit správný přípravek.

Hyperbaroxie (HBO)
Také se soudilo, že od symptomů RS lze ulevit i dýcháním kyslíku v tlakové komoře. Federace RS terapeutických center má po celé Anglii síť center, kde je HBO k dispozici spolu s takovými službami, jako jsou fyzioterapie, poradenství a jiné formy pomoci.
Někteří lidé mají pocit, že HBO jejich stav zlepšuje či udržuje, jiní zase uvádějí zhoršení symptomů RS. Tato forma léčení přijde i draho, záleží na centrech, kolik si za ni účtují. Může též dojít, není-li léčení správně aplikováno, k potenciálnímu nebezpečí, a proto je důležité, abyste si zjistili, že vaše HBO centrum je náležitě zaregistrováno, a že váš lékař považuje tuto terapii za pro vás bezpečnou.

Magnetoterapeutické náramky
Magnetické náramky se staly novou populární léčbou v předcházení třesům při RS. Přestože někteří lidé mají pocit, že jim tyto náramky pomáhají, neexistuje tu žádný přesvědčivý výzkumem podložený důkaz, který by dokazoval, že magnetické náramky lidem s RS pomáhají a prospívají. A navíc, jsou-li koupeny přes internet, nemohou a neodpovídají potřebám specifických lidí.

Masáž a reflexologie
Masáž stimuluje krevní oběh těla, pomáhá vám k celkovému uvolnění a k získání všeobecného pocitu dobré pohody. Její techniky mají rozsah od silného po mírné masírování. Fyzioterapeuti nedoporučují masáž pro lidi se spasticitou, protože může uvést svaly do spasmu.
Reflexologie používá masáž chodidla nohy ve specifických bodech, aby tím stimulovala léčení v jiných částech těla. Bolest v bodu tlaku je považována za indikátor problému v tom orgánu, který je s bodem ve spojení, a masáž je obvykle prováděna po tak dlouhé období, dokud bolest nepřestane.

Meditace
Meditace vám může pomoci zbavit se stresu tím, že se při ní zaměřujete na přítomný okamžik, že se nebudete obírat minulostí či obávat budoucnosti. Také vám pomůže celkově se uklidnit, pročistit si mysl a paralyzovat negativní myšlení. Meditace je přesně tím, co vy sami můžete pro sebe udělat, a to kdykoli to potřebujete.

Jóga a cvičení
Přestože vás RS určitým způsobem postihuje, je důležité, abyste své svaly udržovali v co možná nejlepším funkčním stavu. Vždyť šetrný program cvičení je prospěšný pro každého a pro lidi s RS obzvláště.
Nesmíte však zapomínat, že se musíte vyvarovat toho, abyste se při něm příliš nepřemáhali a teplota těla se vám moc nezvýšila, protože byste si tím mohli zhoršit symptomy RS a nadměrně se unavit.
Jóga uklidňuje mysl, dodává tělu energii a dává vám větší pocit dobré pohody. Mnozí lidé s RS v ní našli pomoc, jak se zbavit stresu, deprese, únavy, jak získat pozitivnější přístup všeobecně ke světu a ke svému životu zvlášť, a navíc, jak si udržovat fyzickou kondici. Dobré je, abyste si, než začnete s jakoukoli novou formou cvičení, promluvili se svým fyzioterapeutem.

Ostatní terapie
Asi jste slyšeli i o jiných terapiích než jen o těch výše uvedených. Pravidelně se objevují stále a stále nové. Nesnažte se je všechny vyzkoušet! Protože dosud neexistuje dost objektivních důkazů o jejich
účinnosti, je důležité, abyste se však snažili být o nich co nejvíce informováni. A když máte o určitou terapii zájem, rozhodně o ní zjistěte vše, co je možné získat, a také naslouchejte jen rozumným kvalifikovaným radám – pouze potom se dokážete rozhodnout, je-li něco z toho pro vás dobré.

Co k doplňkovým terapiím říkají někteří lidé s RS:
„Je velmi snadné svalovat všechny vaše zdravotní problémy na RS, vy si však musíte být vědomi toho, že by zde mohlo být i něco jiného, co způsobuje symptomy, což byste si měli ověřit,“ doporučuje Linda.
„Myslím si, že byste neměli zkoušet příliš mnoho terapií najednou, protože pak nemůžete říci, která účinkuje, a která ne,“ radí Sarni.
„Dříve než zkusím jakoukoli z doplňkových terapií, chtěl bych mít více důkazů z

dvojitě slepých zkoušek. Zůstává to nakonec na každém jednotlivci, zda mu stojí za to, aby zkusil štěstí s novou terapií,“ říká
Stuart. „Před několika lety mi terapeut provedl dost silnou masáž zad. Potom jsem cítila po řadu dní velkou bolest, protože se mé svaly dostaly do spasmu,“ svěřila se Brenda.
„S mou reflexoložkou je mi dobře – jsme asi naladěni na stejnou vlnovou délku – a to způsobuje, že se cítím uvolněně,“ sděluje Sarni.
„Je důležité mít takového ošetřujícího lékaře, v něhož máte důvěru, který se zajímá o současný vývoj v oblasti RS a dokáže vám odpovídat objektivně, avšak pozitivně. Pomůže vás usměrnit tak, že vám dá naději – ze všeho to nejcennější,“ zdůrazňuje Linda.
„Zcela důvěřuji svému akupunkturistovi. Nechodím k němu víc než jednou měsíčně. Pomáhá mi s problémy zad a s chůzí,“ uvádí Julie.
„Aromaterapií si pomáhám při bolesti hlavy a také, když mě trápí artritida. Stávám se příjemnější,“ říká Cathy.
„Ve špatných dnech mi pomáhá představivost. Např. boxuji v ringu s RS, když mne povalí, opět a opět vstávám a ze všech sil bojuji. Nikdy jsem nebyla odpočítána,“ hodnotí se Cathy.
„Před čtyřmi lety jsem šla na akupunkturu, protože jsem slyšela, že může být lidem s RS prospěšná. První sezení bylo dost bolestivé. Pokračovala jsem s ní po osm týdnů s nadějí, že mi zmírní bolest a
ztuhlost, ale nepomohla mi. Po sezení jsem se cítila trochu uvolněnější, ale to bylo vše a navíc to bylo velmi drahé,“ informovala Brenda.
„Masáž mne uvolňuje. Po tři dny mohu potom lépe chodit. Reflexní masáž mne zcela uvolňuje a pomáhá mi dobře v noci spát, takže mám více energie,“ říká Margaret.
„Jóga je báječná – pomáhá mi s rovnováhou a dodává pocit dobré pohody. Zkouším si ji cvičit doma, ale mnohem veselejší je být součástí skupiny,“ s nadšením se svěřuje Ruth.

Odborně upravila MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Pramen: Judy Graham: Complementary therapies, MS Society of Great Britain&Northern Ireland, podzim 2000, 15 stran

Přeložila Jarmila Soldánová

Zpět na stránku Co je RS.