Jdi na obsah Jdi na menu
 


 01 Rozbor roztroušené sklerózy

 02.  OBECNÉ ASPEKTY RS

 

1. RS... co to je?

RS je nemoc centrálního nervového systému, která postihuje mozek a míchu. Tato nemoc zasahuje mozek, míchu a také řídící funkce,   jako např. zrak, chůzi, řeč.

Než budu pokračovat...  Je důležité mít na mysli, že RS:

Není nakažlivá

Není duševní nemoc

Není nemoc, které by se dalo předejít

Není vyléčitelná, ačkoliv jsou k dostání léky, které zlepšují kvalitu života.

2. Je RS vážná?

 RS není smrtelná. Nicméně ve všech případech je znát značný

negativní citový dopad nemoci a jejích symptomů. Závažnost se

různí podle pacienta. RS někdy zůstává bez symptomů nebo se

první symptomy objeví dlouho poté, co již nemoc začala.

Přibližně 20% až 35% pacientů trpí slabou formou nemoci

doprovázenou malou invaliditou.

A na druhou stranu, 3% až 12% pacientů trpí velice vážnou

formou RS, která se rozvine velice rychle.

3. Objasňující koncepty...

V polovině 60. let 18. století profesor Jean Martin Charcot z pařížské nemocnice Hospital Salpetrière of Paris popsal RS a poškození,  které způsobovalo (poranění či jizvy). Jasně popsal problémy  způsobené RS a nemoc nazval sclerose en plaques, což je termín,  který je dodnes používán ve francouzsky mluvících zemích.

Mnohočetná: nazývá se mnohočetná, protože je charakterizována

poraněním mnoha oblastí tkáně jakožto důsledek ničení myelinu,

což je tuková látka, jež kryje nervová vlákna a jejíž funkce je izolace

- podobně jako plast chránící elektrické kabely.Skleróza: pochází z

řeckého slova „skleros“ znamenající tvrdý. Brzy po nemoci se

mění náš CNS (centrální nervový systém), myelin je zničen a

nahrazen tvrdou tkání, jež se podobá jizvě.

Myelin se skládá z vrstev celulózových membrán, které jsou

v mozku a míše tvořeny specializovanými buňkami

- olygodendrocity.

Vrstvy myelinu jsou uloženy ve formě segmentů na axonech

(nervová  vlákna), což jsou dlouhá žhavící vlákna, která

přenášejí elektrické impulsy z nervových buněk.

Segmenty jsou od nich odděleny malými, tzv. Ranvierovými

zářezy obsahujícími ionty sodíku. Tyto ionty sodíku jsou

důležité ke vzniku akčního potenciálu nervového vlákna,

aby byly takto do nervů vyslány signály.

Když je vrstva myelinu v průběhu RS zničena, jsou

signály vysílané přes centrální nervový systém přerušeny.

Tělo v mnoha případech kompenzuje ztrátu myelinu

zvýšením hustoty sodíkových kanálků, aby elektrické signály

mohly i přes ztrátu myelinu pokračovat. Nervy si také

ponechávají schopnost tvořit myelin.

Bohužel průběh RS tyto kompenzační aktivity limituje.

Experti se zpočátku domnívali, že během průběhu nemoci

je množství axonů více než dostatečné. Nicméně pozdější

výzkumy prokázaly, že RS ničí příliš mnoho axonů a že je

to jejich ničení a nikoliv demyelinizace, které je

faktorem závažnosti této nemoci.

4. Symptomy 

Než se pozastavím u symptomů a jejich popisu, tak je

nutné uvést, že se u každé osoby velmi liší (i když je průběh

nemoci stejný). Symptomy mohou také odpovídat jiným

nemocem – neurologickým či jiným – proto je nezbytná

konzultace se specialistou.

Nejčastější symptomy jsou:

* Motorické symptomy:

Malá síla v končetinách

Únava, těžkost nebo ztuhlost nohou

Zakopávání

Vláčení jedné nebo obou nohou při chůzi.

* Sensitivní dysfunkce:

Znecitlivění končetin

Ztráta zručnosti: parestézie (mravenčení), třesení, sensitivní změny

Teplotní změna

Menší citlivost vůči bolesti

Nestabilita při chůzi

Náhlá ztráta zraku

Dvojité vidění

Porucha řeči a polykání

  Porucha měchýře, vnitřností a sexuální poruchy

* Kognitivní a neuropsychické dysfunkce:

Částečné omezení obecné rozumové funkce

Změny v paměti, koncentraci a schopnosti učit se

Depresivní epizody nebo euforické stavy

Bipolární porucha, psychóza a změny osobnosti

 5. Jak se symptomy obvykle projevují?

Zpočátku jsou velice slabé a zmizí bez nutnosti léčby.

Typickým příkladem je krátké období vystupňovaných

symptomů, po nichž následují týdny, měsíce nebo dokonce

roky, kdy jsou jejich projevy redukovány nebo docela zmizí.

6. Jaký má RS vliv na CNS? 

Různé druhy symptomů závisí na části nervového sytému,

který je postižen. Centrální nervový systém vykonává

nejdůležitější mozkové funkce, protože napomáhá a

plní životně důležité potřeby, jež odpovídají na podněty.

Vykonává tři důležité činnosti:

* Detekci podnětu

* Přenos informací

* Hlavní koordinaci

RS přerušuje normální průběh těchto aktivit takovým

způsobem, že některé z nich jsou zdeformovány nebo

dokonce znemožněny a z toho důvodu se může několik

tělesných funkcí stát nekontrolovatelnými.

7. Ale... co způsobuje RS?

 V současné době na to neexistuje odpověď. Neznáme příčinu,

nemáme lék, který by ji dokázal vyléčit, ani nevíme,

u koho se může RS objevit.

Obecná teorie patogeneze RS je taková, že imunitní systém

je poškozena nemůže rozlišit mezi virovými proteiny a myelinem,

tvoří protilátky, které myelin ničí. Jinými slovy, tělo se stává samo

na sebe alergické,této dysfunkci se říká autoimunita.

Když máme nějaké poranění či infekci, tak imunitní systém

mobilizuje bílé krvinky a další faktory, aby tak mohl tělo

chránit před povrchovými proteiny, např. viry.

Za normálních podmínek je tento proces, kdy dochází k zánětu,

kontrolován a autoregulován, ale u pacientů s nemocí RS tento

proces mnějakou dobu trvá a ničí nejbližší tkáně.

Nejlepšími antigeny (látky ovlivňující tvorbu protilátek,

které je tělo schopné rozeznat jako cizí a vyrobit proti nim

protilátky) k aktivaci imunitní reakce u RS jsou viry,

protože některé z nich jsou velice podobné myelinu a mohou

proto imunitní systém zmást. 

8. Existují různé typy RS?

 Specialisté obvykle dělí RS podle chování na čtyři typy:

* Remitentní RS

* Primárně progresivní

* Sekundárně progresivní

* Relabující - progresivní

 Pojďme se podívat na rozdíly:

 Remitentní RS (také se jí říká střídavá - periodická)

 Je to nejběžnější forma RS (trpí jí 80% pacientů). Symptomy

jsou velice silné po dobu několika dní a později na několik týdnů

(čtyři až osm) zase poleví. Přibližně polovina pacientů trpící

tímto typem RS má poměrně lehké symptomy.

Období, kdy se symptomy stupňují nebo mizejí, může nadejít

samovolně nebo je mohou způsobit léčby potlačující imunitu.      

Když se tak stane samovolně, je to pravděpodobně způsobeno

nervovými buňkami neobsahujícími myelin. Tento nedostatek

se vykompenzuje tak, že nastřádáte sodíkové ionty, které i

nadále vydávají elektrické impulsy. Osoba, která má

remitentní RS, může trpět prudkými atakya neuvědomovat si to;

může několik dní pociťovat strnulost ruky nebo být při chůzi či

koordinaci pohybů lehce nemotorná. Polevení účinků

je téměř vždy následováno obdobím vystupňovaných

symptomů zhoršených schopností.

 Primárně progresivní

 Primárně progresivní RS postupuje plynule a pozvolně a není

u ní období, kdy by bolest ustupovala. Jednou za čas se stav

může stabilizovat nebo dokonce mírně zlepšit. Tak se děje

asi u 10% pacientů, kteří jsou většinou starší, než bývá

průměrný věk při stanovení diagnózy.

Sekundárně progresivní

Zhruba polovina pacientů s remitentní RS přejde do sekundárně

progresivní RS, která znamená progresivní zhoršení stavu nervů

a svalů společně s náhlými epizodami záchvatů a doby klidu.

Relabující - progresivní

 Nemoc, jež je ihned od počátku progresivní, je doprovázena

silným působením symptomů a periodickými trvalými z

horšenými stavy. Tato forma RS není příliš častá, ačkoliv

se většinou objevuje u lidí nad 40 let.

Mimo tyto čtyři kategorie ještě existují některé další

zvláštní formy nemoci: 

Benigní forma

Osoba s benigní formou této nemoci zůstává zcela bez funkčních

problémů, a to ve všech neurologických systémech po více

než 15 nebo více let od doby, kdy nemoc propukla. Tento typ

RS je nejobtížněji rozpoznatelný, protože je zapotřebí několika

let,  než se  stanoví, o který typ RS se jedná. Mnoho lidí s

tímto typem RS má  smyslové symptomy nebo symptomy

mozkové dysfunkce (závrať, dvojité vidění nebo rozespalý výraz).

9. Léčby

 Tvrdíme, že účinná léčba zatím neexistuje, ale je k dispozici

několikzpůsobů, jak pacientům pomoci zlepšit kvalitu jejich

života. RS se léčí z hlediska dvou rozdílných aspektů:

      Léčby upravující průběh nemoci

      Symptomatické léčby

* Léčby upravující průběh nemoci

Dostupné léky:

Kortikoidy

Kortikoidy snižují zánět centrálního nervového systému

a přispívajík eliminaci ataku imunitního systému na myelin

 a rovněž zlepšují elektrický přenos.

Tyto léky slouží jako součást běžné léčby nemoci vyskytující

se periodicky. Ačkoliv jsou velice užitečné ke zlepšení

vážných symptomů pacientů s remitentní RS, steroidy

nemění dlouhodobý průběh nemoci a jsou-li zneužívány,

tak také mohou ztratit svoji účinnost.

 Interferon (u remitentní RS)

Interferony (zasahují do reprodukce viru – odtud jejich název)

eliminují imunologickou reakci a mají antivirové vlastnosti.

Beta interferon nejspíš blokuje některé důležité imunitní faktory,

včetně známých jako MHC molekuly 2. třídy asociované s

atakem proti myelinu. Mají rovněž podíl na přístupu ke krvi

v mozku, čímž je umožněn vstup T buněk a ničení myelinu.

Stejně jako bylo prokázáno u magnetické resonance,

tak se i tímto typem léčby aktivita nemoci snižuje o 80%.

Interferon zmenšuje počet relapsů co do četnosti i intenzity.

Glatiramer acetát nebo Kopolymer (u remitentní RS)

Jedná se o polypeptid tvořený čtyřmi aminokyselinami

s podobným antigenem jako základní protein myelinu.

Předpokládá se, že funguje jako lákadlo, které dráždí

imunitní systém k ataku na kopolymer namísto ataku na

myelin a tímtozpůsobem je schopen snižovat imunitní

reakce, které se objevují při demyelinizaci.

Symptomatické léčby:

Farmakologická

Mnoho léků zmírňuje symptomy a tak zvyšují kvalitu života.

Rehabilitace

 Fyzická rehabilitace u RS je běh na dlouhou trať. Důležitá

je disciplína a stálost, protože je lepší provádět lehčí cviky a

nepřetržitě, než se pokoušet udělat velký skok v krátkém čase.

V dnešní době je dokázáno, a rovněž se předpokládá, že

fyzické světlo a stálá aktivita jsou nepostradatelné k tomu,

aby se dalo zabránit komplikacím, které RS může způsobit,

a také k zachování a zlepšení postižených funkcí.

Různé symptomy vyžadují zákrok různých odborníků:

lékařů, ošetřovatelů, fyzioterapeutů, psychologů,

sociálních pracovníků, logopedů, pracovních lékařů.

Netradiční léčby

Netradiční léčby jsou obvykle neškodné a např. relaxační

techniky a meditace mohou k léčbě RS dobře posloužit.

Mezi tyto techniky patří bioregulace, hudební terapie,

jóga, thai chi, akupunktura a masáže.

 Pohled postiženého RS

  Fakta o RS


_________________________________________________________________________

 Převzaté články http://www.roska-czmss.cz/

RS a vaše sexuální uspokojení

RS a sex

Láska, sex a partnerské vztahy

Otázky a odpovědi

Zrak a RS

Kouření a RS

Když se RS snaží ukrást vám váš sváteční den...

Zvládání svalové ztuhlosti a spazmů při RS

Zvládání RS relapsů

RS, paměť a myšlení

Byl by možný opětovný vývin nervů?

Otázky výzkumu RS

Významné klinické zkoušky

Co je RS? Co to znamená žít s diagnózou RS?

Relabující-remitující roztroušená skleróza

Sekundárně progresivní RS

Primárně progresivní RS

Zvládat únavu při RS vyžaduje porozumění a plánování

Doplňkové terapie

Spíte klidně a dostatečně?

Pozitivní postoj?

Informace o některých novinkách ve výzkumu RS, které byly zveřejněny v předních vědeckých časopisech

Nový pohled na progresivní RS

Svět máme zmenšený

Moře emocí: výkyvy v náladě, rozzlobenost a neovladatelný smích a pláč

Je zlé nepřiznat si kognitivní problémy

Diagnóza – nekonečný příběh?

Diskuse o RS

Geny a RS

Základní vědomosti o potížích se zády

Výzkum RS jde novými cestami

Zvládání dnů pod psa

Šetření energií

Sedíte pohodlně?

Paměť a schopnost řešit problém

Těhotenství a roztroušená skleróza

Poškození zraku při RS

Viagra - reklamní trik, či pomocník?

Lorna Smedman: Kritická konzumace informací

Tabu - sexuální problémy

Potíže s polykáním a řečí