Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bilance roku 2006   

           

Roska Přerov má 62 členů z Přerova a okolí, z Lipníku, Hranic a okolí, Kojetína, Ivanovic na Hané, ale i z Kroměříže,Hulína, Olomouce, Litovle a okolí.  Naše společná setkání a seminární odpoledne v letošním roce proběhla celkem 7x.. Uskutečňují se v prostorách ČČK – U Bečvy 1 a zúčastňuje se jich většina členů, i když jsou ze vzdálených míst. Probíráme organizační záležitosti, aktuální informace, plánujeme akce a také je hodnotíme. Když pak prohlížíme fotografie z rekondičních pobytů –bývá veselo. Lidé mají možnost setkání se svými známými, svěřit své problémy. Některá setkání jsou obohacena zajímavými odbornými přednáškami na téma, které nás nejvíc zajímají, jako je léčba RS, nové vyšetřovací metody, rehabilitace, ale i osobní asistence, léčitelství, zdravá výživa.Zde je velmi přínosná spolupráce s naším grantovým lékařem- MUDr. St.Bártkem .

V únoru se Rosce Přerov dostalo velkého uznání – byla jednou z vyhlášených Sportovců Olomouckého kraje roku 2005, což je pro nás velké uznání  a zároveň výzvou do dalších aktivit.

            V  Přerově  funguje Info centrum pro zdravotně postižené, které je plně bezbariérové . Zde má naše organizace každé pondělí od 9.00 do 12.00  úřední hodiny. Využívají je nejen ti, kteří se s nemocí teprve seznamují a potřebují radu nebo pomoc, ale chodí za námi i naši roskaři třeba jen na kus řeči. Ve výloze Info centra máme upoutávku, můžete si přečíst informace na nástěnce, prohlédnout fotografie, získat informační letáčky, odbornou literaturu, rehabilitační pomůcky.

První úterý v měsíci jsme v prostorách ČČK, kam za námi může přijít každý, kdo potřebuje radu či pomoc, nebo chce si zapůjčit rehabilitační pomůcky, odbornou literaturu.    Rovněž zde probíhá 1. a 3. úterý v měsíci rehabilitační cvičení, Pátky zase máme vyhrazené na rehabilitační plavání. Plavecký areál v Přerově je bezbariérový, s plošinou i kladkou a tak ho mohou využívat i vozíčkáři, kteří si to velmi pochvalují. Můžeme využívat bazénku s protiproudem, rehabilitační sleander stoly.

Velkou a důležitou akcí byl v rámci Evropského roku zdrav. postižených  Den otevřených dveří. Konal se 27. 4. 2006 na ČČK v místech našeho setkávání. Snažili jsme se pomocí tisku a Kabelové televize informovat veřejnost a zástupce z městských a obecních úřadů, sponzory. Každý měl možnost blíže se seznámit s naší činností, prohlídnout si kroniku, shlédnout cvičení, video záznamy.

Rehabilitačně-rekondiční pobyty se uskutečnily tři . A to  29. 5. – 4. 6. 06 pro  20  lidí  a

 26.10.-  29.10. 06  pro  16  lidí byly ve  Francové Lhotě – Ranč U Zvonu, kde je bezbariérové ubytování i prostory pro cvičení a hipoterapii. A třetí pobyt proběhl 2.10. – 18.10. 06 pro 18 lidí v Luhačovicích v penziónu Stella. Zde jsme rovněž měli rehabilitační procedury. Vedle cvičení , přednášek  společenských aktivit a her, také pořádáme různé výlety do okolí.

  Hipoterapie probíhá celoročně ve Francové Lhotě, kde máme své zázemí. Snažíme se rozpohybovat naše ztuhlé a ochablé svaly,uvolnit je a tak zmírnit křeče a bolesti.. Majitelé Hucul klubu se přizpůsobují našim požadavkům.

            Z drobných ale rovněž důležitých akcí je například účast na  Výstavě neziskových organizací v rámci „30 dní pro neziskový sektor“, která probíhala v měsíci říjnu v Městském informačním středisku v Přerově. Snažili jsme se propagovat naši organizaci,  ukázat , co děláme a hlavně že se nevzdáváme. 

Závěr roku bude patřit vánočnímu setkání, které máme naplánováno na 9.12.06. Na přípravě se podílí skoro všichni členi.Bude zde také hudební vystoupení – koledy  i dobová hudby.

             Aby Roska Přerov, reg. org. Unie Roska v ČR mohla vyvíjet aktivitu a pomáhat všem roskařům, je zapotřebí vedle přízně okolí i finanční podpora.Vedle státních dotací z Ministerstva zdravotnictví máme velkou podporu u představitelů města Přerova. Město Přerov v rámci Grantového programu nám přispívá na činnost. Rovněž jsme získali příspěvek z Grantu Lipníka nad Bečvou. Přispěly i některé další města a obce, kde bydlí naši roskaři, jako město  Kojetín, Hulín,  obce Bochoř, Býškovice, Milotice nad Bečvou, Želatovice, Troubelice, Polkovice, Horní Moštěnice, Lobodice a Dřevohostice. Také poděkování patří firmám Precheza A.S.-Ing. Mukulík, Olseed Olom. –Ing. Drlík, ZD Francova Lhota – pan Vrána,Ranč U Zvonu- Franc.Lhota, Visimpex – Ing. Valter ,  TK-Plus Prostějov, Ing. Řehůřkové,  Mudr. Bártkovi.

Všichni si zaslouží velké uznání a poděkování. Díky jim mohou zdravotně postižení lépe zvládat začleňování do života, vědět, že nemoc není to nejhorší, co je potkalo, že na problémy nejsou sami, že je zde Roska,  která poradí, pomůže, nebo poskytne rehabilitační pomůcky či odbornou literaturu, že celá společnost má zájem i o zdravotně postižené.

Všem velmi děkujeme a věříme, že i nadále budou mít pro nás pochopení a pomohou .

                                                                                                            Irena  Hrubá