Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 let Rosky Přerov, reg. org. Unie Roska v ČR -  

                1. 9.1999   -  1. 9. 2009

 

            Tak už je to 10 let, co se od Svazu postižených  civilizačními chorobami oddělila Roska Přerova. Získala samostatnost, stala se právním subjektem, neziskovou organizací a začala vše budovat od nuly. Nebylo to lehké, neměli jsme zázemí, pomůcky, zkušenosti, věděli minimum o účetnictví. Byly prázdné ruce ale velká chuť toto změnit. Elán a  nadšení, to byl náš kapitál.  

Základ Rosky Přerov tvořilo 35 lidí z Přerovska a okolí, chodící i vozíčkáři,v různém věku, ale se společnou chutí a silou něco pro sebe a roskaře udělat.

            Najít zázemí – v tom nám velmi pomohla paní Stárková a uchýlila nás pod křídla ČČK. Tak jsme konečně měli místnost, kde se můžeme setkávat – je bezbariérová a prostorná i pro více vozíčků, můžeme zde i cvičit. A zároveň pro nás vykouzlila jednu maličkou místnůstku – náš sklad pomůcek a všeho, co ke schůzím a činnosti potřebujeme. Na ČČK  máme vždy první úterý v měsíci úřední hodiny.

            První samostatné dotace a rekondice ve Francové Lhotě. Bylo to báječné, vše šlapalo, naplněn program do puntíku, spokojení lidé. A nápady na další aktivity. Začali jsme propagovat naši činnost a dařilo se nám sehnat první dotace z města Přerova i z měst a obcí našich členů, první sponzoři. Spolupráce s městem Přerovem je velmi přínosná a příkladná. Ale nestojíme jen s otevřenou dlaní.  Pořádáme Dny otevřených dveří, kde umožňujeme všem nahlédnout do kronik z akcí, předvedeme pomůcky i odbornou literaturu, cvičení, zodpovíme otázky z oblasti sociálně-právní poradny. Když za námi přijdou zástupci měst a obcí, vidí alespoň, kam ty jejich příspěvky jdou, že jsou opravdu účelně využity. Na tyto akce zveme širokou veřejnost ve spolupráci s tiskem a Kabelovou televizí.

            Zúčastňujeme  se každoročně  i výstavy „30 dní pro neziskový sektor“- kde vystavujeme fotografie z naší činnosti. Vedení z Unie Roska je báječné, jezdíme na konference do Prahy, zapojujeme se do školení a akcí, které pořádá Unie a tak si rozšiřujeme rozhled, získáváme další informace a zkušenosti.

    V roce 2004 v Přerově vzniklo nové Info-centrum STP v Přerovance. Je umístěno ve středu města, bezbariérové, vedle parkoviště. A pro nás tak další možnost na setkávání. Využili jsme této možnosti a pravidelně zde máme každé pondělí od 9.00 – do 12.00 hodin své úřední hodiny. Službu má vždy jeden roskař, ale nikdy není sám, zvykli jsme si tam chodit pravidelně. A velmi úzce spolupracujeme i s místní organizací STP. S rozšiřováním služeb a aktivit se nám zvyšuje také členská základna. Nyní již máme 68 členů. Někteří vzhledem ke zdravotnímu stavu nemohou být aktivní, ale stranou nestojí. Přibývá rekondic, setkávání, navazujeme další kontakty a přátelství, můžeme pomoci více lidem. Zlepšuje se i naše vybavení. Máme rozmanité rehabilitační pomůcky, škálu odborné literatury,časopis Roska, Náděj, Můžeš, i vybavení jako fotoaparát, počítač. Díky PC můžeme být vzájemně ve spojení s většinou našich členů, posílat si aktuality, zajímavosti či se jen vzájemně potěšit.

Ještě jeden úspěch- v roce 2006 jsme získali ocenění  „Sportovec Olomouckého kraje za rok 2005“ a tím i finanční odměnu. Jak se to stalo? Podívejte na naše web stránky a když uvidíte skupinu lidí na vrcholu Pulčinských skal a před nimi je tam hromada berlí, tak je to jasné.Každoročně pořádáme Vánoční setkávání. Mezi hosty bývají i pan starosta-primátor, zástupci města, pan doktor Bártek- náš grantový lékař a další hosté. Bývají zpestřeny hudebním vystoupením, vánoční náladou i dobrotami na stole. A každý dostane malý dárek. Je to pojato jako taková odměna za přízeň za celý rok.

Čas utíká a najednou tu bylo 10. výročí. Příprava začala již dlouho před tím. Zpracovat 10 let na DVD, připravit akci a pak přišel ten slavnostní moment. Potěšil nás tak veliký zájem – výstavu zhlédlo asi 80 lidí – dle podpisu na archu. Překvapení přichystal pan primátor Přerova-Ing.Lajtoch – a donesl sedmikilový dort s desítkou a nadpisem Roska. Přišli i paní náměstkyně, pan poslanec Valouch- dříve pan starosta, který stál u vzniku Rosky. Donesl míč, na který se všichni zúčastnění podepsali. Byli tu zástupci ze sociálního odboru, z ČČK, přijeli zástupci z některých měst či obcí. Rovněž byli přítomni zástupci tisku a Kabelové televize.A nemohli chybět naši členi, kteří jsou v Rosce Přerov již od jejího vzniku, přišel i náš grantový lékař – MUDr. Bártek. A ještě jedna vzácná návštěva – dojel i náš prezident Unie Roska – pan Karel Hrkal s doprovodem. Po celou dobu jsme promítali DVD z akcí Rosky Přerov.

Týden to byl velmi náročný, ale přinesl nám radost z toho, kolik lidí má zájem o naši práci, jak návštěvníky zaujaly všechny pomůcky, nástěnky, fotografie.

            Děkujeme všem, kteří akci připravili a po celý týden pomáhali se zajišťováním provozu. Poděkování patří všem, kteří za námi přišli, podpořili nás.

            Věříme, že toto výročí bude pro nás impulzem pro další práci, že nás bude i nadále motivovat k činnosti, že nikdo nezůstane s nemocí roztroušená skleróza sám. Že poznáme další přátele, prožijeme krásné chvíle na rekondicích, že nemoc nebude pro nikoho strašákem a Roska bude moci i nadále všem pomáhat.                                                                                                                             Irena Hrubá

                                                                                                                                            

 

Náhledy fotografií ze složky 10 let Rosky Přerov